Fototips
Mørketiden gir en ekstra anledning til å leke med lys. Muligheten til å lage kreative bilder med lysspor finnes både inne og ute. I denne artikkelen gir jeg deg tips om hvilket utstyr du trenger, innstillinger og noen konkrete bildeeksempler som du selv kan prøve deg på.

Fototips 28 - hvordan ta bilder av lysspor

Mørketiden gir en ekstra anledning til å leke med lys. Muligheten til å lage kreative bilder med lysspor finnes både inne og ute. I denne artikkelen gir jeg deg tips om hvilket utstyr du trenger, innstillinger og noen konkrete bildeeksempler som du selv kan prøve deg på.


1 - utstyr
Du trenger et kamera der du kan styre hvor lenge lukkeren skal stå åpen - et vanlig speilreflekskamera har denne muligheten. Dernest er det en fordel å ha et stativ (tripod) og en trådutløser.

Skal du skape lyssporbilder i ditt eget hjem, er en maglight et svært anvendelig verktøy (den jeg bruker er ca. 15 cm lang).


2 - innstilling av lukker, blender og ISO
For å feste lyset på "filmen" må du ha Lukkeren lenge åpen. Er du ukjent med hva Lukkeren gjør og hvordan den fungerer, kan du lese her.

Bildet du ser under (der jeg har skrevet "TAKK"), er laget ved at jeg skriver i luften med en maglight. Jeg har tatt av fronten (spreder/forsterker og glass) på lommelykten slik at pæren gir direkte lys. For å få det blåaktige lyset benyttet jeg meg av blå folie som jeg festet på lommelykten. Lukkeren var åpen i ca. 30 sekunder mens jeg skrev i luften (blender var f/2.8 og ISO satt jeg til 100). Det er kun lyset fra lommelykten som festes til sensoren, og fremstår da som lysspor. Min hånd og arm er i konstant bevegelse og er i denne sammenheng for mørk til at de kan sees på bildet.


Fototips B - 06 - takk

Denne teknikken kan brukes til mange ulike motiver og variasjonsmuligheter


ISO og Blender må tilpasses lukkeren og omgivelsene, slik at bildet blir riktig belyst. Det er en fordel å ikke benytte for høy ISO, da dette kan gi støy og korn på bildet - forsøk derfor å unngå en ISO verdi på over 800.

Blender styrer mengde lys som slippes inn på bildet og dybdeskarphet. Er du ukjent med hvordan blenderen fungerer kan du lese her. Som et utgangspunkt må blenderen åpnes opp ganske mye dersom du tar bilder i mørke omgivelser.

Det lar seg ikke gjøre å gi et "fasitsvar" på innstilling av Lukker, Blender og ISO, som gjelder for enhver situasjon - så trikset er å forsøke seg litt frem mht hva som passer ditt motiv. Følgende kan likevel være en fremgangsmåte:

• Sett kameraet i Manuell modus (dvs. M, ikke A/Av, eller S/Tv, eller P eller grønn firkant)

• Lukkeren fastsetter du først. Hvor lang den skal være er avhengig av hvor mye lysspor du vil ha i bildet (dvs. lengden/mengden av dem)

• Sett en ISO verdi, f.eks. 400 (ikke bruk Auto ISO)

• Start med en stor blender (f.eks. f/5,6)

• Blir bildene for mørke, kan du forsøke å øke ISO til 800, eller åpne opp blenderen ytterligere (f/4.0)

• Blir bildene for lyse, sett ISO til 100 eller 200, og/eller benytt en mindre blender (f/8.0)


Dersom du har behov for å benytte en lukkertid som er over 30 sekunder (som er den lengste standardtiden til de fleste kamera), må du benytte Bulb funksjonen. Lukkeren vil da stå åpen så lenge utløserknappen holdes nede (i flere minutter om behov).

Lek deg med ulike innstillinger til du får den effekten du er ute etter.


3 - innstilling av hvitbalansen
Hvitbalansen på ditt kamera er antagelig innstilt til AWB (Automatic White Balance), som betyr at den automatisk blir innstilt av kameraet. I de fleste tilfeller fungerer den automatiske innstillingen veldig bra, men ved noen anledninger kan det være ønskelig å overstyre automatikken. I bildet du ser i Tips 9 har jeg gjort nettopp det. Maglighten min gir et litt kaldt lys, jeg ville at det skulle fremstå med mer varme. Jeg satt derfor hvitbalansen til "skygge", som er ca 7000 Kelvin - dette gir et varmt lys. Dagslys er rundt 5400. Her kan du lese mer om Hvitbalanse.


4 - skarpe bilder
De fleste ønsker så skarpe bilder som mulig. Her er et par triks for å oppnå nettopp det.

Da lukkeren på ditt kamera er åpen i flere sekunder/minutter må du bruke stativ (eller et annet stødig underlag). Har ditt objektiv bildestabilisator må denne skrus av når kameraet er plassert på stativ, om ikke kan den virke mot sin hensikt og gi deg uskarpe bilder.

Lyssporene står best frem i mørke omgivelser, og til tider har jeg det helt mørkt i rommet når jeg lager denne type bilder (i bildet du ser under Tips 9 var det kun lys fra lommelykten, alt annet lys var slått av). Still skarpt, gjerne vha autofokus (AF), når lyset er på, slå deretter over på M (manuell fokus). Den samme "oppskriften" gjelder for alle bilder du tar i mørke omgivelser, inne eller ute, still skarpt vha autofokus (om mulig) og slå deretter over til manuell fokus.

Når du benytter lange lukkertider må du i størst mulig utstrekning unngå å røre kameraet. Det er derfor en stor fordel om du benytter en trådutløser. Har du ikke trådutløser er selvutløseren et alternativ.

Har ditt kamera mulighet til at du kan låse speilet, vil det gi deg ytterligere økt skarphet (dette tipset er dog mer rettet mot feinschmeckerne).


5 -komposisjon
Enkelt fortalt handler komposisjon om hvordan bildet skal fremstå. Dersom du aldri har tatt lyssporbilder før, så vil du antagelig være svært tilfreds "bare" du får til å feste lyssporene til bildet. Og det skal du også glede deg over.

Men, når du har tatt en del lyssporbilder vil ønske om å lage enda finere bilder melde seg. Da er tiden moden for å tenke komposisjon. Hvilke kameravinkel skal jeg ha, gjør bildet seg best når jeg bruker 18 mm eller 55 mm, hva bør jeg inkludere i bildet av "ekstra rekvisita" - eller er det noe jeg bør fjerne, gjør bilde seg best i stående eller liggende format, etc.

Tenk igjennom om du vil formidle noe med dine bilder, og husk at alle elementer som ikke er med å fremheve det gjør det dårligere.


6 - eksempel 1 - billys
Billys er kanskje det vanligste lyssporbilder av dem alle, og variasjonsmulighetene er mange. Bildene kan tas i en travel by, på en bro over en motorvei, en ensom vei som slynger seg oppover en fjellside, etc.


Fototips B - 06 - billys motorvei

Bildet er fra en motorvei i Danmark og viser det travle ettermiddagsrushet.


7 - eksempel 2 - lys og rekvisita
Det er morsomt å mikse bruk av lysspor og ulike rekvisita - her er det kun din egen kreativitet som stopper deg. På dette bildet har jeg stilt opp fem vanlige spillekort på et svart laken. Kortene fikk jeg til å stå oppreist vha modellerkitt. Kameraet står naturligvis på stativ, og jeg bruker trådutløser.

Når jeg åpner lukkeren beveger jeg lommelykten mellom kortene, i dette tilfellet to ganger som du ser av sporene. Lyset er direkte fra pæren, og jeg har således fjernet "fronten" på lykten.


Fototips B - 06 - spillekort

Eksponeringstid 4 sekunder


8 - eksempel 3 - tivoli
Tivoli gir er et eldorado av muligheter. Den største utfordringen er å sette opp et stativ dersom det myldrer av mennesker. Karusellen under fant jeg på et tivoli på Gran Canaria, jeg valgte å ta bilde i blåtimen slik at himmelen ikke ble helt svart.


Fototips B - 06 - tivoli

Eksponeringstid 4 sekunder


9 - eksempel 4 - sporlys fra lommelykt
Bildet under viser sporene fra en lommelykt som jeg har festet i taket, og satt i bevegelse. Lommelykten (kun pæren som lyskilde) er festet i et tau på ca 1 m, og henger fra taket. Kameraet har jeg lagt på gulvet direkte under lykten. Avstanden er forhåndsinnstilt, og jeg har satt objektivet på M (manuell fokus). Jeg bruker trådutløser og har innstilt kameraet på Bulb (slik at jeg kan ha lukkeren åpen så lenge utløseren holdes inne). Blender er satt til f/22, da dette gir meg de tynneste strekene, og jeg har satt Kelvin til 7000 (skygge") for at jeg ønsket en varme i lyssporene og ikke et kaldt hvitt lys. Alt annet lys i rommet er slått av.


Fototips B - 06 - maglight fra taket

Lysspor fra en maglight - eksponeringstid 30 sekunder


10 - flere eksempler ...
Her er en del andre motiver du kan forsøke deg på, mulighetene er mange.
• lys fra fly - still deg opp i nærheten av en flyplass og fang lysene fra flyene som letter/lander
• sett kameraet på dashbordet/midtkonsollet i en bil (mens en annen person kjører bilen), kjør gjennom en tunnel eller andre bymiljøer mens lukkeren er åpen
• mal skulpturer med en lommelykt i en skog
• stjerneskudd i bevegelse
• ... se også mine artiklene om stjernespor og fyrverkeri


11 - et litt mer komplisert eksempel
Et ekstra tips til deg som har tilgang til et fotoprogram, f.eks. Photoshop Elements. Du har funnet et flott miljø for å ta bilder av billys, men registrerer med skuffelse at her kjører for få biler til at bildet blir slik du ønsket. Trikset er å ta bilder av de bilene som passerer, og sette de sammen i fotoprogrammet når du kommer hjem. Bruk blandingsmodus "lighten".

På bildet under ha jeg benyttet meg av denne metoden.


Fototips B - 06 - billys bro

Sammensatt av flere bilder


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.