Fototips
Vanndråper er fasinerende. Kombinert med farger og riktig belysning kan de bli flotte bilder som kan henges på veggen. Det krever dog litt forberedelse og trening å lage et vinnerbilde - men er du villig til å investere litt tid, har du tatt et langt steg mot fotolykke!

Fototips 29 - hvordan ta dråpebilder

Vanndråper er fasinerende. Kombinert med farger og riktig belysning kan de bli flotte bilder som kan henges på veggen. Det krever dog litt forberedelse og trening å lage et vinnerbilde - men er du villig til å investere litt tid, har du tatt et langt steg mot fotolykke!


1 - hva trenger du av fotoutstyr?
For å ta flotte dråpebilder er det en fordel om du har tilgang til litt utstyr. Det ideelle er speilrefleks med en ekstern blits, som du kan utløse når blitsen ikke er festet på kameraet (du trenger da en ledning mellom kamera og blits eller trådløs kobling). Har du tilgang til to blits, får du flere muligheter til kreative bilder. Merk at det er blitslyset som fryser dråpen, ikke en superrask lukker (som noen tror).

Videre er den en fordel om du har makroobjektiv, stativ og en trådutløser/fjernutløser til kameraet. Jeg selv foretrekker trådutløser, da jeg opplever at denne er raskere og mer pålitelig.

Men langt i fra alle har tilgang til slikt utstyr, jeg vil derfor også vise at det er mulig å ta dråpebilder med et helt vanlig speilrefleks, med innebygd blits og objektivet du fikk med når du kjøpte kameraet.

Du kan t.o.m. ta bilde med et vanlig kompaktkamera. Bildet du ser under har jeg tatt med mitt eget kompaktkamera. Jeg brukte riktignok litt tid og flere forsøk på å få det til, men det viser at det er mulig selv med det enkleste kamera - selv om resultatet ikke blir veldig bra. Den største utfordringen var å få kameraet til å stille skarpt på dråpen.


Fototips B - 07 - 1 kompakt

Dråpebilde tatt med mitt kompaktkamera.


2 - hvordan sette opp ditt "dråpestudio"?
Dråpebilder kan tas i husets alle rom - jeg har brukt badet, stuen og kjøkkenet. I denne artikkelen vil jeg ta utgangspunkt i et rom med spring og vask.

Artikkelen handler om å fotografere dråper som treffer vannflaten - inkl. like før og etter. Utgangspunktet ditt er å lage et oppsett som gjør at dråper, i en jevn rytme, faller ned i en beholder med vann. Se mulig oppsett på bildet under.


Fototips B - 07 - 2 Oppsett

Her ser du mitt oppsett - meterstokken har jeg lagt der dråpene treffer vannoverflaten, og jeg bruker den til å stille inn fokus.


Collagen du ser under er gjort med en enda enklere oppsett (for øvrig mine første "dråpebilder"). Jeg fylte vann i en glassbeholder (en ildfast form), og la et blått ark under denne. Dråpene slapp jeg ned i karet vha en pipette. En lekesprøyte eller et sugerør som du dypper i et glass med vann vil være andre mulige alternativer.

Blir bildene for lyse må du skru ned styrken på blitsen (sjekk ev. brukermanualen for hvordan dette gjøres på ditt kamera).


Fototips B - 07 - 3 Collage

Dråpene faller ned i en glassbeholder, og jeg har plassert et blått ark under denne.


3 - farger bedrer opplevelsen av bildet
Ved å bruke fargede ark som reflektor for blitslyset øker du sannsynligheten for et blinkskudd. Arkene kan plasseres på ulike måter, og er ment som bakgrunn og reflektor av blitslyset. Har du en vaskeklut med flott farger kan denne f.eks. legges ned i vannet (denne metoden benyttet jeg til flere av bildene i denne artikkelen).


Andre metoder kan være:

• Farget folie foran blitsen

• Lag deg egne A4 ark, som du printer ut, der du selv har lagt til de fargekombinasjoner du ønsker (f.eks. to eller flere farger som overlapper hverandre i ulike mønstre)

• Bruker du metoden jeg nevner i tips 4 (den med plastpose), så kan du ha konditorfarge i vannet i plastposen

• Du kan også ha konditorfarge i beholderen som dråpene faller ned i

• ... eller en kombinasjon av de nevnte muligheter


Fototips B - 07 - 4 To blits

Her har jeg en lilla vaskeklut liggende i vasken/vannet, og et oransje A4 ark som "reflektorer". Jeg benytter to eksterne blits.


4 - dråper som drypper jevnt
Ditt ønske er å få dråper som faller i jevnt tempo, på samme sted, under hele fotoseansen. En rytme vil gjøre det enklere mht å fange dråpen i riktig øyeblikk.

Still derfor inn springen slik at det drypper jevnt fra den. Dråpene må aller helst komme med litt mellomrom (slik at vannoverflaten får roet seg noe mellom hver dråpe). Det er viktig at de kommer i jevnt tempo. Min spring er litt plundrete å stille inn, men etter litt prøving & feiling finner jeg alltid en rytme og frekvens jeg kan bruke.

Dersom du av ulike årsaker ikke kan benytte springen, vil et godt alternativ være å fylle vann i en liten pose og henge den over din beholder med vann. Stikk hull nederst i hjørnet på posen vha en tegnestift el.l. Sørg for at hullet ikke blir for stort, slik at dråpene ikke kommer for tett - eller i verste fall som en liten foss.


5 - innstillinger (for deg som har ekstern blits, og stativ)

... jeg forutsetter også at du kan avfyre blitsen når den er tatt av kameraet.

Det er ingen fasitsvar på hvor kameraet skal plasseres i fht dråpene, men et utgangspunkt kan være 10 - 20 cm over vannflaten. Når du bestemmer høyden på kameraet bør du også ha komposisjon med i tankene. Du ønsker så rene bilder som mulig, forsøk derfor å unngå å få med kanten på vasken, eller andre elementer som ikke har noe i bildet å gjøre.


Fototips B - 07 - 5

Det er kanskje mest vanlig at kameraet er plassert litt over punktet hvor dråpen treffer vannoverflaten. I dette bildet har jeg imidlertid satt kameraet i høyde med vannoverflaten.


Har du makroobjektiv, benytter du dette. Om ikke, så vil ditt vanlige kit-objektiv (på lengste brennvidde - 55 mm) eller en telezoom kunne fungere greit. Gå så nært dråpen som objektivets nærgrense tillater (ref. tips 7 mht hvordan stille skarpt). Har ditt objektiv bildestabilisator slår du denne av.

Er du kjent med hvordan du bruker Manuell innstilling (M) av Lukker og Blender, benytter du deg av dette, da det gir best kontroll. Sett i så fall lukker til 1/200 sekund og blender til f/8. ISO til 100. Blir bildene for mørker, øker du ISO verdien, f.eks. til 400.

Om du ikke er familiær med manuell innstilling, kan du sette kameraet i Lukkermodus, ISO settes til 100. Sett lukkeren til 1/200 sekund. Kameraet vil da automatisk sette blenderverdien - antagelig settes denne til største blenderåpning ditt objektiv har, f.eks. f/5,6.

Din eksterne blits plasseres slik at den peker ca 45 grader inn mot dråpen, gjerne litt ovenfra og ned. Merk dog at her er det ingen fasitsvar, så forsøk ulike posisjoner. Men primært slik at blitslyset reflekteres fra dine fargede ark som du har plassert bak dråpene - eller på siden, eller i selve vasken. Blir bildene for lyse, skrur du ned styrken på blitsen (kanskje til 1/64).

Har du trådutløser benytter du deg av den - dette gir deg større frihet og bedre kontroll mht å finne rytmen på når du skal trykke ned utløseren.


6 - innstillinger (for deg som ikke har ekstern blits eller stativ)
Det beste er om du har kameraet på stativ - slik jeg viser i min oppstilling i bildet lengre oppe. Har du ikke stativ er det likevel mulig å ta bilder håndholdt, men det gjør det hele litt mer plundrete, og du vil få mange uskarpe bilder. Imidlertid, det er fullt mulig - bildet under tips 1 og det du ser under har jeg tatt håndholdt.

Sett kameraet i lukkermodus (S/Tv), innstill lukkeren til 1/200 sekund, og ISO til 100. Blenderen bestemmes automatisk av kameraet. Blir bildene for lyse må du skru ned styrken på blitsen (sjekk manualen om du er usikker på hvordan dette gjøres).


Fototips B - 07 - 6 Speilrefleks med popup blits

Bildet er tatt håndholdt med kameraets pop-up blits.


7 - hvordan få dråpen skarp?

Til deg som har kameraet på stativ:
Det er viktig å få dråpen så skarp som mulig. Dråper er svært små, og du vil nok i etterkant ønske å kutte til bildet i et fotoprogram (om du har den muligheten) slik at dråpen fyller mer av bildeflaten. Uklare dråper vil da fremstå enda mer uklar.

Det er to hovedmåter å stille skarpt på. Enten slår du objektivet over til manuell fokusering, og fokuserer skarpt manuelt. Eller så benytter du deg av live view til å stille skarpt vha autofokus, og deretter setter du objektivet i manuell posisjon. Jeg foretrekker den siste, og det er den jeg tar utgangspunkt i her.

Legg/sett en gjenstand der dråpene lander (jeg bruker et metermål - ref. bildet lenger oppe). Slå på live view, zoom inn i live view modus til x5 og still skarpt. Slå deretter objektivet over fra autofokus (AF) til manuell (M).

Tips - når du har tatt et par bilder, ta ut minnekortet av kameraet og overfør bildene til din PC/Mac og sjekk der om bildene er skarpe (pass på at du ikke beveger kameraet mens du tar ut/inn kortet). Den lille LCD skjermen har lurt meg noen ganger, og jeg har stått i 30 minutter og tatt bilder, bare for å oppleve at samtlige bilder er uskarpe.


Til deg som har kameraet håndholdt:
Din største utfordring er å få stilt skarp, siden kameraet hele tiden vil komme ut av posisjon. Husk at dette er makrofotografering, da vil selv små justeringer gjøre store utslag. Du vil nok ende opp med mange uklare bilder, men fortvil ikke - forsøker du nok ganger så treffer du til slutt.

Det er flere metoder du kan benytte deg av, så eksperimenter gjerne. Den jeg beskriver her synes jeg selv er den beste. Slå ditt objektiv over fra autofokus (AF) til manuellfokus (M). Innstill objektivet på minste nærhetsgrense. Denne varierer på de ulike objektiver, men la oss si den er 40 cm. Din oppgave blir da å være 40 cm fra der dråpen treffer vannoverflaten. Beveg deg litt frem og tilbake fra bildet til bildet, til slutt sitter fokuset og du får ditt vakre dråpebilde.


Fototips B - 07 - 7 Stop shot 1

Bildet viser en dråpekollisjon. Den første dråpen er på vei opp fra vannet, mens jeg slipper en ny dråpe ned.


8 - mørkt i rommet
Som tidligere nevnt er det blitslyset som fryser dråpen, ikke lukkerhastigheten. For at ikke tilstedeværendelys skal påvirke motivet ditt, bør du ha det relativt mørkt i rommet.

Vær dog oppmerksom på at det lys du har på, ikke gjenspeiler seg i motivet ditt. Har du f.eks. på taklampen - skrudd ned på laveste styrke om du har demper, så kan det være at du ser skinnet fra denne i vannet. Det kan bli fint - men sannsynligheten for at det skjemmer bildet er større.

Prøv deg frem mht hva som fungerer i ditt "dråpestudio".


9 - pass på utstyret ditt
Kamerautstyr og vann har et hat/elsk forhold. Vi elsker å ta bilder av vann i ulike formasjoner og anledninger, men vi hater at utstyret vårt blir vått. Vær derfor forsiktig og ta dine forhåndsregler om nødvendig. Jeg kjenner en som mistet blitsen ned i vasken (den ble naturligvis ødelagt), og jeg har selv erfart å få vannsprut på både kamera og blits (uten at det har ødelagt noe). Du kan også få vannsprut på frontlinsen som du vil se igjen i det ferdige bildet - det ønsker du heller ikke (så sjekk ved jevne mellomrom).

Bruker du trikset med vann i pose (ref. tips 4), så er det en viss sannsynlighet for at det kan komme mye vann ved et uhell - dvs. om posen du har hengt opp ryker til.

Er fotoutstyret ditt nær vannkanten og/eller der dråpene treffer vannflaten, vurder om du skal ta plastposer over både blits og kamera (naturligvis med åpning til objektivets frontlinse).


10 - hva er det du egentlig tar bilde av?
En dråpes liv er kort, men veldig vakkert! Når en dråpe treffer vannet vil den bryte overflaten og trenge ned rundt 0,5 cm. Deretter vil den sette fart oppover, igjen bryte overflaten og fortsette ferden opp i luften - før den igjen faller tilbake til vannet.

Under din fotoseanse tar du gjerne noen 10-talls bilder, eller som jeg - flere 100. I så tilfelle vil du med stor sikkerhet få bilder av alle fasene i dråpens ferd. Og de ulike faser - har alle sine uttrykk.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.