Fototips
I del 2 kan du lese om hvitbalanse, histogram og bildestil.

Fototips 11 - flere interessante funksjoner (del 2)

I del 2 kan du lese om hvitbalanse, histogram og bildestil.


Hvitbalanse
På alle kamera kan du innstille hvitbalansen vha av en funksjon/knapp som heter "WB" (white balance). Hvitbalansen har til hensikt å få hvite gjenstander til å fremstå som hvit i bildet. For oss mennesker ser hvite ting hvitt ut i mange typer lys, men for et digitalt kamera vil det være nødvendig å justere for fargetemperaturen for at du ikke skal få fargestikk. Fargetemperatur uttrykkes gjerne vha Kelvinskalaen, der f.eks. 1500 K er stearinlys, rundt 5400 K er typisk dagslys og 9000 K er klar blå himmel.

Autohvitbalansen i ditt kamera klarer å justere for ulike lysforhold i de fleste situasjoner. Når du har innstilt den på AWB forsøker kameraet å finne noe hvitt i motivet, for så å innstille hvitbalansen etter det. Dersom kameraet feiler med å innstille riktig hvitbalanse, kan det bli nødvendig å gjøre dette manuelt. Da har du to valg;

1. Benytt en av de forhåndsinnstilte standardene i ditt kamera (f.eks. dagslys, skygge, overskyet, tungsten, etc.).

2. Foreta en manuell innstilling slik at du får 100 % perfekt hvitbalanse. Fotografer et hvitt objekt (f.eks. et A4 ark), velg egendefinert hvitbalanse, og benytt dette bilde til å fortelle ditt kamera at "dette er hvitt i disse lysforholdene".

Her er noen eksempler på tilfeller der det kan bli nødvendig å stille inn hvitbalansen manuelt; Snø, under vann, motiver som domineres av en sterkt farge, motiver uten noe hvitt i seg og i overskyet vær. Jeg selv tar en del bilder i idrettshaller - her bommer ofte den automatiske hvitbalansen og jeg velger derfor alltid å innstille hvitbalansen manuelt under slike forhold.

Tar du bilder i raw format kan du endre hvitbalansen i etterbehandlingen av bildet. Til en viss grad er det også mulighet til å forbedre jpeg bilder i et bildeprogram.

PS! Feil innstilling av hvitbalansen trenger nødvendigvis ikke ødelegge et bilde - det kan også gjøre det bedre. Lek deg litt med hvitbalansen for å se hva ulike innstillinger kan gjøre med opplevelsen av et bilde. Er du dyktig eller heldig, så kan din kreativitet skape et "vinnerbilde"!


Histogram
Etter du har tatt et bilde kan det være nyttig å sjekke lysforholdene i bildet - om det er "riktig eksponert". Dette kan du gjøre ved å se på histogrammet. På et Canon kamera finner du histogrammet når du har bildet på LCD skjermen, trykker på "INFO-knappen" eller "DISP-knappen" inntil histogrammet fremkommer. Merk også at bak info/disp-knappen finner du mere interessante data om bildet, som f.eks. hvilken lukker og blender du har benyttet.

I illustrasjonene under finner du tre eksempler på hvordan du kan lese histogrammet.


Fototips A - 11 - histogram under

(1) Her ser du histogrammet til et bilde som er undereksponert, dvs. at for lite lys er kommet inn på bildet for at det skal fremstå som "riktig belyst". Dette ser du ved at det hvite diagrammet går helt ut til venstre på histogrammet. I praksis betyr dette at du ikke har mulighet til å se detaljer i bildets mørke partier


Fototips A - 11 - histogram over

(2) Dette bildet er overeksponert (for mye lys er sluppet inn). Nå mister du detaljer i høylysene


Fototips A - 11 - histogram riktig

(3) Histogrammet viser et "perfekt eksponert" bilde - og alle detaljer i motivet fremkommer


For å "rette opp" de to første bildene må du hhv slippe mer/mindre lys inn på bildet. Dette kan du gjøre ved å innstille blender og lukker manuelt (Fototips 8) eller bruke EV funksjonen (Fototips 9).

Merk at jeg benytter anførselstegn når jeg skriver "riktig belyst". Dette fordi at det kanskje var med 100 % bevissthet at fotografen valgte å over-/undereksponere bildet.


Bildestil
Når du tar et bilde i jpeg format har produsenten forhåndbestemt hvordan bildet skal se ut med tanke på; skarphet, kontrast, fargemetning og fargetone. Fire elementer som har stor betydning for hvordan bildet fremstår. Det er dog fullt mulig å overstyre det produsenten har satt som standard, og gjennom det uttrykke din personlige bildestil.

På Canonkamera finner du denne funksjonen i den "røde Menyen" (trykk på Menu-knappen). Let deg frem til det valget som heter Bildestil. Her ser du antagelig at ditt kamera er innstilt på valget "Standard" - etterfulgt av de verdier produsenten har satt på de fire elementene jeg nevner innledningsvis. (se illustrasjon under).


Fototips A - 11 - Bildestil 2

(1) Let deg frem til Bildestil i menyen


Fototips A - 11 - Bildestil 1

(2) Her kan du selv bestemme hvordan de ulike bildestilene skal fremstå mht de nevnte parametere (skarphet, kontrast, fargemetning og fargetone)


Andre forhåndsdefinerte valg er f.eks. portrett og landskap. Det er også mulig å velge sort/hvit, og i noen tilfeller også sepia (som er fin å benytte på portretter av eldre personer og gamle gjenstander).

Lek deg litt med de ulike innstillingsmulighetene for å se hvordan de endrer uttrykket på et gitt bilde. De ulike innstillingene passer gjerne til forskjellige motiver. Forsøk ytterpunktene og sammenlign bildene.

Har du et bildeprogram, så vil du kunne gjøre de samme korreksjoner der..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.