Fototips
Eksponeringskompensasjon (EV) er snarveien til å oppnå de samme effekter du kan få i Manuell modus. Ved hjelp av EV kan du på en enkel måte overstyre kameraets automatiske lysmåling, og gjennom det få flotte bilder.

Fototips 9 - eksponeringskompensasjon (EV)

Eksponeringskompensasjon (EV) er snarveien til å oppnå de samme effekter du kan få i Manuell modus. Ved hjelp av EV kan du på en enkel måte overstyre kameraets automatiske lysmåling, og gjennom det få flotte bilder.


Har du lest Fototips 8, og synes det var litt for komplisert, kan den smarte EV funksjonen være tingen for deg. Ved hjelp av denne kan du på en enkel måte slippe mer eller mindre lys inn på billedsensoren, i fht hva kameraets automatiske lysmåling tilsier. Dette vil i mange tilfeller gi deg resultatet du er ute etter. Men, vær oppmerksom på at den er ikke like fleksibel som Manuell modus.

Merk at EV kun kan benyttes på innstillingene P, A/Av og S/Tv. Det vil si at den ikke virker på "grønt valg" eller Manuell.

Hvor finner du så funksjonen? Kameraprodusenter har plassert den på ulike steder, så ta en titt i brukerveiledningen for å finne ut av hvor du finner den på ditt kamera. Ofte er den symbolisert med ett pluss/minus tegn slik; "+/-"). Under ser du et eksempel fra et Nikon kamera - trykk inn "+/-" knappen samtidig som du snur på "innstillingshjulet".


Fototips A - 09 - EV knappen

Innstilling av EV


Ved å stille den til "minus" vil mindre lys slippes inn, og motsvarende ved "pluss", altså mer lys. Skalaen variere fra kamera til kamera, men den går typisk fra -3 til +3. På noen kamera kan den gå til -/+ 5.


Hvordan fungerer det?
La oss si du er i lukkermodus (Tv/S), har valgt lukker 1/100 sekund - og kameraet har beregnet blenderen til å være f/8.0. Du ønsker at mer lys skal slippes inn, og setter EV til +1. Det kameraet da gjør er å sette blender til f/5.6 (det vil si at den åpner opp med ett trinn).

Men den har sine begrensninger. Dersom f/5.6 er den laveste blenderen du har, og du setter EV til +2, så vil ikke kameraet kunne sette blender til f/4.0, da ditt objektiv ikke har denne blenderen. Du vil oppleve at blendertallet i søkeren blinker advarende.

Et typisk motiv der kameraets lysmåler ofte bommer er ved solnedganger. Kanskje verdens mest portretterte motiv - og det flotteste? De to bildene du ser under er tatt med sekunders mellomrom. Når kameraets automatisk lysmåling får bestemme blir bildet av solnedgangen som oftest for lyst i fht slik du ser det - og den varme stemningen du så i motivet forsvinner. Du må derfor ta kontroll over kameraet, og gjennom det slippe mindre lys inn. Dette gjør du ved f.eks. sette EV til -1 (eller mer avhengig av lysforholdene og hva du ønsker å få frem).


Fototips A - 09 - www a

På dette bildet fikk kameraets lysmåler bestemme - bildet ble for lyst i fht det jeg ønsket


Fototips A - 09 - www b

Jeg setter EV til -2 og fikk da det bildet jeg ville ha


Andre motiver du kan benytte EV er ...
I motiver som har veldig store kontraster kan det være nødvendig å ta kontroll på lysmåleren, som når du tar bilde av en person i helfigur mot en veldig lys himmel (sett EV til plussverdi). Eller når du ønsker å skape litt dramatikk av skyer på en blå himmel (sett EV til minusverdi).

Et annet tips er å benytte histogrammet for å sjekke om bildet er over- eller undereksponert. "Kolliderer den hvite fjellformasjonen med veggen til høyre", betyr det at bildet er overeksponert - du bør da vurdere om bildet skal tas på nytt, og mindre lys slippes inn. I så fall setter du EV til -1 eller mer (forsøk deg frem avhengig av situasjonen). Og går "fjellformasjonen" helt til venstre gjør du motsatt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.