Fototips
Fargene i et bilde har betydning for opplevelsen av det. Farger påvirker våre følelser - på godt og vondt. Vær derfor bevisst bruk av farger og sammensetningen av dem, og ta dette med i betraktning når du lager bilder.

Fototips 16 - fargenes betydning i et fotografi

Fargene i et bilde har betydning for opplevelsen av det. Farger påvirker våre følelser - på godt og vondt. Vær derfor bevisst bruk av farger og sammensetningen av dem, og ta dette med i betraktning når du skaper et bilde.


1 - Farger er kommet for å bli, bruk dem bevisst
Det første fotografiet ble produsert rundt 1826 (se under), og det første fargefoto rundt 30 år senere. Men det skulle gå ytterligere 100 år før fargefilmen kom. Bevisstheten rundt bruk av farger er delt. Noen er svært opptatt av det, andre bryr seg mindre. Noen ser umiddelbart hva som fungerer mht fargesammensetninger, mens andre er fullstendig "fargeblinde". For sistnevnte kategori finnes heldigvis støtte, og jeg håper denne artikkelen kan hjelpe deg til å benytte farger både konstruktiv og kreativt i dine bilder.


Fototips A - 16 - første bilde

Det første fotografiet som er laget


Riktig bruk av farger vil positivt støtte bildets komposisjon og hensikt. Du kan benytte fargene til å fokusere blikkfanget, til å selge bildets budskap og å vekke følelser. Selv om fargesirkelen (se tips 3 og 4) gir uttrykk for at det finnes en form for "fasitsvar", så vil jeg ta til orde for at det er du, motivet og endelig komposisjon og tema for bildet som gir svaret på hva riktig fargebruk er.


2 - Simultan kontrast
En farge alene gir en opplevelse (det er dog sjeldent du ser bare en farge), mens to farger ved siden av hverandre endrer vår oppfattelse av det vi ser. Denne effekten betegnes gjerne simultan kontrast, og har stor betydning for hvordan vi oppfatter et bilde. Se eksempelet under, og hva bakgrunnsfargen gjør med din oppfattelse av blåfargen.


Fototips A - 16 - Sammenligning blå

To farger ved siden av hverandre endrer vår oppfattelse av det vi ser


3 - Primær-, sekundær- og tertiærfarger
Primærfargene er rød, gul og blå (se bildeeksempel under). Disse fargene "står alene" og kan ikke lages av andre farger. Primærfargene ansees som de kraftigste av alle farger, hvilket betyr at de vil kunne fremstå som dominerende i et bilde. Gjør derfor alltid en vurdering om primærfargene stjeler for mye av oppmerksomheten i bildet. Den mest dominerende av alle farger er rød. Dersom et bilde har rødt i seg, vil øynene automatisk trekkes mot dette. Her er noen eksempler på at rødfargen benyttes bevisst for å fange oppmerksomhet.

Blander du primærfarger med hverandre får du sekundærfarger (oransje, grønn og lilla). F.eks. er oransje en blanding av rødt og gult. Blander du primærfarge med sekundærfarge får du tertiærfarge. På denne måten skapes en "ubegrenset" fargepalett. Sammensetningen av de farger du benytter utleder ulike følelser.


Fototips A - 16 - to hus Nordnes

Primærfargene er rød, gul og blå


4 - Fargesirkelen
Fargene kan organiseres i en fargesirkel - denne viser bl.a. hvilke effekter de ulike fargene har på hverandre. Vær oppmerksom på at det finnes flere varianter av fargesirkler. Den du ser under er utarbeidet av Johannes Itten i 1961, og består av 12 farger.


Fototips A - 16 - Fargesirkelen

Fargesirkelen


Komplementærfarger ligger motsatt ovenfor hverandre i fargesirkelen (f.eks. blå og oransje). Bruker du komplementærfarger i samme bilde vil disse forsterker og fremhever hverandre - og kan gi et mer seervennlig bilde. Men det er også en fare for at de to komplementærfargene stjeler hele oppmerksomheten i bildet. Under finner du et eksempler på bruk av komplementærfarger


Fototips A - 16 - abstrakt båt vann

Eksempel på komplementærfarger


Ønsker du mer harmoni i bildet, kan det være en ide å benytte farger som ligger ved siden av hverandre i fargesirkelen, enten til venstre eller høyre for din valgte farge. Adobe har utarbeidet en nettside der du kan leke deg med fargesirkelens ulike fargenyanser, og bl.a. sette fargene opp mot hverandre. Siden har flere interessante funksjoner.


Fototips A - 16 - solsikker

Farger som ligger ved siden av hverandre i fargesirkelen gir mer harmoni


Merk deg at fargene på venstre side i fargesirkelen fremstår som kalde, mens de varme fargene finner du på høyre siden. Dette kan du benytte bevisst bl.a. for å fremskaffe kontraster i et bilde.


5 - Hvilke følelser skaper de ulike fargene?


Fototips A - 16 - Fargenes betydning

Beskrivelse av hvilke følelser farger kan gi


6 - Fargetemperatur (Kelvin/hvitbalansen)
Alt lys har en såkalt fargetemperatur, denne oppgis i Kelvin og styres med funksjonen hvitbalanse på ditt kamera. De fleste nybegynnere tenker lite eller ingenting på hvitbalansen. Et nytt kamera er forhåndsinnstilt på automatisk hvitbalanse (AWB), og slik blir den kanskje stående i mange år, eller for alltid?

Den automatiske hvitbalansen på moderne digitale kamera er meget god, og vil treffe riktig i de fleste tilfeller. Det finnes imidlertid situasjoner der kameraet bommer, eller du ønsker å overstyre AWB for å skape en viss stemning i bildet - f.eks. varmere eller kaldere inntrykk. Under er et eksempel på hva hvitbalansen kan gjøre med opplevelsen av et bilde. Jeg ønsket å få frem det "kjølige" i dette finansbygget (ref. blåfargen), jeg endret derfor hvitbalansen til 2600 Kelvin. Det andre bildet er originalen - her er Kelvin 5600.


Fototips A - 16 - Hvitbalanse - 2600

Her har jeg endret hvitbalansen til 2600 Kelvin ...


Fototips A - 16 - Hvitbalanse - 5600

... og her er originalen på 5600 Kelvin


Tar du bilder i raw-format kan du i ettertid endre hvitbalansen i et fotoprogram.


7 - Komposisjon
Har du lest min artikkel om komposisjon, så er du kjent med at det er en rekke ulike forhold som medvirker til et godt bilde. Farger er et viktig bidrag i så henseende. Her er noen tips for hvordan farger kan bli en vesentlig del av komposisjonen i et bilde:

• Isoler en enkelt farge

• Utnytt kontrastfarger

• Tenk the rule of thirds når du plasser den dominerende farge

• La en enkel fargenyanse dominere. Sjekk hvordan oransje dominerer bildeserien til fotograf David Pace. For mange prangende farger kan fort bli slik at du har flere hovedmotiver i ett og samme bilde

• Komponer bilde kun ut i fra farger


8 - Hva med et fargefotoprosjekt
Her er noen forslag til fotoprosjekter der farger står sentralt.

• Ta en serie på syv bilder, der du lar en av de syv fargene i regnbuen dominere hvert enkelt bilde (Rød, Oransje, Gul, Grønn, Blå, Indigo og Fiolett).

• Dra ut i naturen - men ikke let etter "de vanlige motivene" som fjell, elv, trær & sånn. Se i stedet etter farger som gjør seg godt i et bilde, alene eller sammen med andre farger. På dagtid, med sol fra blå himmel, står gjerne fargene ekstra fram, mens i den gylne time vil du få mer duse farger.

• Blåtimen (etter solen har gått ned, men før himmelen blir helt svart) gir spennende muligheter. La den flotte blå himmelen være bakgrunnen, mens forgrunnen er et motiv med varme farger, f.eks. noe oransje.

• Ta en billedserie på tre bilder der samme farge - f.eks. din favorittfarge - dominerer i alle bildene.

• Arkitekter og "byggherrer" blir stadig mer modig mht bruk av farger. Se hva du klarer å fange av fargebruk på en vandring rundt i byen. Det var på en slik tur jeg fant bildet du ser under.


Fototips A - 16 - tre biler

Et fargerikt innslag i bybildet- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.