Fototips
For at bildene dine skal fremstå best mulig, bør du ha komposisjon i tankene dine når du fotograferer. Enkelt sagt handler komposisjon om hvordan bildet skal se ut. Det finnes en rekke retningslinjer som du bør følge dersom du vil ha et godt bilde - og når du har lært å bruke dem, så bør du til tider bryte dem.

Fototips 14 - god komponering

For at bildene dine skal fremstå best mulig, bør du ha komposisjon i tankene dine når du fotograferer. Enkelt sagt handler komposisjon om hvordan bildet skal se ut. Det finnes en rekke retningslinjer som du bør følge dersom du vil ha et godt bilde - og når du har lært å bruke dem, så bør du til tider bryte dem.


Du bruker komposisjon til å fremheve hensikten med bildet - dette er ditt virkemiddel til å forsterke den visuelle opplevelsen med bildet. Det gjelder derfor å finne den komposisjon som best fremhever den historie du ønsker å formidle med ditt bilde. Det finnes ikke ett fasitsvar på hva riktig komposisjon er, men det finnes en rekke handlingsalternativer der noen kan være bedre enn andre til et gitt motiv og situasjon. Videre handler komposisjon om hvordan de ulike elementer i bildet organiseres og fremhever hverandre.

Fototips a - 14 - abstrakt 3
Min påstand er at komposisjon er den nest viktigste faktor for å skape et godt bilde (nr. 1 er lyset). Med andre ord - det er smart å bruke litt tid på å tenke komposisjon når du skal skape et bilde.

I følge Wikipedia handler komposisjon om «å sette sammen ulike elementer til en helhet». Det brukes i alle kunstformer, som fotografi, malerier, tegning, musikk og litteratur. Når man komponerer, tar man gjerne utgangspunkt i gitte komposisjonsprinsipper. Dette kan f.eks. være kontrast, bevegelse, balanse og enhet. Prinsippene hører sammen og skaper et bilde.

En typisk eksempel på "dårlig komposisjon" kan være når en besteforeldre stående eller sittende tar bildet av sitt barnebarn som leker på gulvet. Er fotografen ekstra "heldig" så kommer også vinglasset som står på bordet med i bildets ytterkant. Dersom fotografen ønsker å understreke den makt vedkommende har overfor barnet så kan det være riktig å ta bildet ovenfra og ned - men makt har vel de færreste til hensikt å fremstille i en slik situasjon. Slike bilder oppstår gjerne for at man ikke orker å legge seg ned på gulvet for å fotografere barnet i deres egen øyehøyde (som da er hovedregelen når man tar bilder av mennesker og dyr).

Når man er litt over gjennomsnittet interessert i foto, slik jeg er, hender det at personer viser meg ett eller flere av sine favorittbilder - gjerne ett de har hengende på veggen. Tidligere svarte jeg alltid ærlig og gjorde min beste for å gi en god analyse av bildet. Dessverre medførte min ærlighet til at jeg til tider ødela enkelte personers følelse for eget bilde - så det har jeg sluttet med, og i stedet konvertert til en som ser det vakre i nettopp det gitte bilde. Bilder handler om følelser, og jeg har ingen rett til å komme med et fasitsvar på hvordan bildet egentlig burde vært komponert. Selv i fotokonkurranser kan ett jurymedlem elske ett gitt bilde, mens en annen forkaster det.

Selv om det ikke finnes fasitsvar på hvordan bilder skal utformes, vil du øke mulighetene for at bildet blir mer seerverdig dersom du bruker litt tid på å tenke komposisjon i forkant av billedtakingen. I det følgende gir jeg deg 20 tips som kan komme til nytte når du tenker ut hvordan ditt bilde skal fremstå.


1 - Brennvidden på objektivet har betydning
Et objektivs brennvidde uttrykkes i mm. Et standard kit-objektiv (som du antagelig fikk med når du kjøpte ditt speilreflekskamera) har gjerne en brennvidde fra 18 - 55 mm. Der 18 mm representerer vidvinkel, mens 55 mm betegnes som "en kort tele". Kanskje du også har investert i et lengre teleobjektiv, f.eks. 100 - 300 mm?

Noen ganger er det opplagt hvilket objektiv du bør benytte, andre ganger står du ovenfor valgets kvaler. Du kan lese mer om de ulike objektivers hensikt og funksjonalitet her. Vær imidlertid oppmerksom på at ulik brennvidde kan gi ulike former for perspektivforskyvninger - og i noen tilfeller veldig merkbart. I eksempelet under viser jeg hva som skjer med et ansikt ved brennvidde 16 og 70 mm. Som du ser forvrenges ansiktet ved bruk av vidvinkel, vær derfor forsiktig med å benytte et slikt objektiv ved portrettfotografering (såfremt ikke hensikten din er å oppnå en morsom effekt). 70 mm er perfekt å bruke ved portrettfotografering.


Fototips A - 14 - portrett vidvinkel og normal

Riktig valg av objektiv/brennvidde ved portrettfotografering er viktig


Under finner du eksempel på en annen type perspektivforvrengning ved bruk av vidvinkel og teleobjektiv. Legg merke til hvordan den bakerste anden virker å fremstå som langt borte (ved bruk av vidvinkel) og veldig nært (ved bruk av tele). Endene har i virkeligheten lik avstand mellom seg. Denne effekten kan bruks bevisst når du komponerer.


Fototips A - 14 - 01 - perspektiv 16 mm

Her har jeg benyttet kraftig vidvinkel ...


Fototips A - 14 - 03 - perspektiv 400 mm

... og her et teleobjektiv


2 - Gå nærmere
Ikke vær redd for å gå nært innpå hovedmotivet, slik at alt det som fyller billedrammen er med å fremheve bildet, samt viser det du ønsker å formidle med situasjonen og motivet. Beveg deg fysisk nærmere eller benytt zoom-funksjonen på objektivet dersom det er mer naturlig og riktig.

Og husk - de elementer i bildet som ikke er med å fremheve det har en tendens til å gjøre bildet dårligere.


3 - Liggende eller stående format
Hvilket format du benytter kan ha betydning for oppfattelsen av bildet. Det er mest vanlige å benytte liggende format (også kalt "landskaps format"). De fleste kamera er ergonomisk tilpasset til dette formatet (kanskje med unntak av mobiltelefoner). Men ikke være redd for å vippe ditt kamera på høykant i situasjoner der det kan være naturlig. Et slikt "stående bilde" betegnes gjerne som "portrett format". Har du et fotoprogram kan du leke deg med flere andre varianter, som f.eks. panorama og kvadratisk format.


Fototips A - 14 - Format - oversikt

Eksempler på samme motiv fremstilt i ulike formater. Ta en nærmere titt på de og tenkt over hvilke ulike visuelle uttrykk de representerer.


4 - Fugle- eller froskeperspektiv
Fugleperspektiv er når du tar noe ovenfra og ned (ref. mitt lille eksempel innledningsvis om fotografen som sitter i en stol og tar bildet av barnebarnet på gulvet), mens froskeperspektiv er når du tar bilde nedenfra og opp. Kanskje ikke de mest vanlige metodene man bruker i fotografering, men brukt på riktig måte kan det gi spennende og uvanlige bilder.


5 - "Rule of thirds" (tredjedelsregelen)
Denne komposisjonsregelen kjenner du kanskje til? Den handler om at hovedmotivet ikke skal plasseres midt i bildet, men på en av strekene visst i illustrasjonen under, ev "på" en rød prikk. Det typiske eksempel er når du fotograferer en solnedgang. Horisonten "skal" da være på den øverste eller nederste streken. Dette betyr at du må bestemme deg for hvilken del av motivet som er mest interessant - himmelen eller sjøen. Denne regelen hjelper deg til å skape dynamikk og dybde i bildet.


Fototips A - 14 - Tredelsprisnippet

For å oppnå bedre dynamikk i bildet, kan gjerne hovedmotivet plasseres på en av strekene


Fototips A - 14 - Sol og tredjedel

Tar du bilder av en horisont, sørg for at denne er rett (så fremt du ikke har en spesifikk hensikt om at den skal være skjev).


6 - Ram inn hovedmotivet
Et annet triks for å fremheve hovedmotivet er å ramme det inn. På denne måten vil blikket ledes mot det som er viktig i bildet ditt. Det er et utall måter å ramme inn noe på, så se etter naturlige muligheter i omgivelsene


Fototips A - 14 - Akershus festning

Se etter naturlige muligheter for å ramme inn motivet ditt


7 - Bruk ledende linjer til å fremheve hovedmotivet
Et tips på linje med det forrige. Finn naturlige linjer i motivet som leder blikket mot den viktigste delen av bildet.


8 - S-kurve
En kurve formet som en S, betegnes gjerne S-kurve. Denne bukter seg gjennom rammen og leder betrakteren dypere inn i bildet, samtidig som den gir en viss "mykhet" til motivet (i motsetning til rette linjer). En S-kurve representerer en styrke i seg selv, og kan gjerne stå alene som selve hovedmotivet.


Fototips A - 14 - S-kurve

Eksempel på bruk av S-kurve


9 - Benytt dybdeskarphet til å isolere hovedmotivet
En svært anerkjent metode for å fremheve hovedmotivet er å utnytte dybdeskarpheten (på engelsk kalt DOF = Depth of Fields). F.eks. fremstille alt i bildet, bortsett fra hovedmotivet, som uskarpt. Typisk motiv dette passer til er ved portrettfotografering (se bildeeksempel under).


Fototips A - 14 - Portrett skarp og uskarp

Denne effekten kan du oppnå ved å justere på blenderen


Men du kan også gjøre det motsatte - dvs. sørge for at alt i bildet fremstår som skarpt. Et typisk situasjon dette vil passe er ved landskapsfotografering. Tipset er da å benytte hyperfokalavstanden. Sjekk min artikkel om skarphet.


10 - Vær i øyehøyde til levende vesener
Som et utgangspunkt bør du være i motivets øyehøyde dersom du tar bilder av mennesker eller dyr (gjelder også insekter).


11 - La personer rettes inn i bildet
Tar du bilder av mennesker (gjerne mer enn bare et vanlig hode/skulder portrett), er hovedregelen at vedkommende rettes inn i bildet. Spesielt gjelder dette dersom personen er i fart (ref. bildet av skateren i tips 13). Plasser personen i hht "tredjedelsregelen" (ref. tips 5).


Fototips A - 14 - Karoline skating

La personen rettes inn i bildet


12 - De elementer som er med i bildet, bør bidra til å fremhever det
Vær bevisst på at de elementer du tar med i bildet er med på å fremheve seerens opplevelse av bildet. Dersom de ikke er med å fremheve det, er de antagelig bidragsyter til å ødelegge det.

Gjør det enkelt og ta bort alt som ikke hører hjemme i bildet. I bildet under burde jeg enten flyttet modellen eller lampen - det er sjeldent pent med en lampe som "vokser opp" av et hode.


Fototips A - 14 - karoline lampe

Det er ikke pent når noe vokser ut av hodet på en person


13 - Lukkertid
Har du et speilreflekskamera har du muligheten til å styre lukkertiden. Lukkertiden er den funksjonalitet på ditt kamera som best gir deg mulighet til å utfolde din kreativitet. Primært gjøres dette enten ved å fryse en situasjon eller skape et inntrykk av bevegelse - under ser du et eksempel på begge muligheter. Bilde nr. 2 har jeg tatt fra båt med en lukkertid på 20 sekunder (legg merke til lyssporene på land).


Fototips A - 14 - skater

Kort lukkertid fryser motiv i bevegelse


Fototips A - 14 - fra ferge

Lang lukkertidskaper bevegelse


14 - Forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn
Ved landskapsfotografering er trikset å inkludere en forgrunn i tillegg til mellomgrunn og bakgrunn. Dette gir mer dybde i bildet, og bidrar til at blikket ledes inn i bildet - gjerne mot hovedmotivet - samtidig som det kan gi et perspektiv til det ev store fjellet i bakgrunnen


15 - Noen farger passer bedre sammen enn andre
Fargebruken i et bilde har stor betydning for hvordan man opplever bildet. I tillegg til at hver enkelt farge har ett gitt utslag på følelsene våre, har sammensetningen av dem betydning for hvordan vi opplever bildet. Sett deg derfor inn i grunnleggende fargeteori for å utnytte dette til bildets beste. Du kan lese mer om farger her.


Fototips A - 14 - oransje og blå himmel

Noen farger passer bedre sammen enn andre


16 - På biltur
Ser du et interessant motiv mens du kjører bil - stopp bilen - gå ut og finn en god måte å fremstille det flotte motivet på. Ikke vær lat og ta bilde ved å stikke kameraet ut av bilvinduet, eller enda verre - gjennom vinduet mens bilen kjører. Antagelig er få bilder blitt komposisjonsmessige blinkskudd ved sistnevnte metoder.


17 - Ulik antall gir bedre balanse
Ønsker du å ta bilder av gjenstander (det kan være blomster eller glass eller noe annet), ha i tankene at ulikt antall (3, 5 og 7) ofte vil gjøre seg bedre enn likt antall (2, 4 og 6).


Fototips A - 14 - tre glass

Ulik antall gir bedre balanse


18 - Lys
Lys er det viktigste elementet innen fotografering. Det er så enkelt som at; "ingen lys - ingen bilde". Du bør benytte lyset til å fremheve en god komposisjon, som f.eks. lysets retning, styrke og fargetemperatur. Her kan du lese mer om hva lys betyr for bildene dine.


19 - Etterbehandling av bildet
I det digital mørkerom kan du fortsette å arbeide med komposisjonen (dvs. etter at bildet er tatt). I et fotoprogram kan du gjøre en rekke endringer som fremhever den visuelle opplevelsen av et bilde. Forhold du kan endre på er blant annet beskjæring (crop tool), øke/redusere fargemetningen (saturation), øke/redusere kontrast og toneomfang, konvertere til sort/hvitt, mv.

Sjekk bildet av jenten med hesten - dette er relativt kraftig redigert i et fotoprogram


20 - Bryt alle disse reglene
Når du har lært å tenke komposisjon og øvd deg på å benytte disse retningslinjene, så er tide kommet for å bryte dem. På den måten kan du skape din egen stil og ta bilder som ingen andre har gjort før deg. Men når du bryter reglene, gjør det bevisst! Som i bildet under der jeg har brutt den vanlige "tredjedelsregelen".


Fototips A - 14 - horisont 50 50

Når du har lært deg grunnleggende komposisjonsregler, bør du begynne å bryte dem - men da bevisst


Er du i Paris og tar bilder av Eiffeltårnet - ta først standardbildene med "riktig" komposisjon, deretter leker du deg med noen egne varianter. Eksperimenter, lek deg og vær kreativ - selv om det skal godt gjøres å finne en innfallsvinkel på Eiffeltårnet som ingen har forsøkt tidligere. Men du, tar du bilde av Eiffeltårnet om kvelden så vær oppmerksom på at du ikke kan publisere bildet på f.eks. din hjemmeside. Årsak - noen andre har opphavsretten med lys.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.