Fototips
Har du ikke et bevisst forhold til lys fra før - og hvor viktig det er i fotograferingssammenheng, kan bildene dine få et løft om du setter deg inn i grunnleggende "lysteori". Har du kontroll på lyset har du kommet langt på veien mot det gode bildet. Lyset er like viktig for en fotograf som ord for en forfatter! Du bør derfor alltid ta lysforholdene med i betraktning når du lager gode bilder.

Fototips 19 - hva betyr lyset for bildene dine

Har du ikke et bevisst forhold til lys fra før - og hvor viktig det er i fotograferings- sammenheng, kan bildene dine få et løft om du setter deg inn i grunnleggende "lysteori". Har du kontroll på lyset har du kommet langt på veien mot det gode bildet. Lyset er like viktig for en fotograf som ord for en forfatter! Du bør derfor alltid ta lysforholdene med i betraktning når du lager gode bilder.


1 - Lys skaper bildet
Det sier seg selv, men du tenker antagelig ikke på det til daglig, det er lyset som skaper og former bildet. Lyset kommer i mange varianter! Din oppgave som fotograf er å finne det lys som best fremhever motivet du ønsker å skape, og underbygger den stemning du vil få frem.

Det er en rekke forhold du bør ta med i betraktning når du skaper et bilde. Det interessante og utfordrende er at samme motiv kan fremstå veldig forskjellig basert på hvilke lys du velger å bruke.

Vi gjør en liten øvelse! Gjør et søk på Google på et sted/bygning/statue el.l. du liker godt. Er motivet litt kjent finner du antagelig mange bilder av det (f.eks. Eiffeltårnet eller Colosseum). Sjekk bildene, og legg merke til hvor forskjellig de kan fremstå. Ofte er det lyset som skaper denne ulikheten, gjerne sammen med fotografens valg av komposisjon! Nøyaktig samme motiv kan gi wow effekt i et bilde og bare "greit nok" i et annet - kun basert på ulike lysforhold.

Fototips A - 19 - 01 - Stilleben i have

På en fotovandring kom jeg over denne hagen. Solen trengte gjennom og lyste opp bordet og stolen - rammet dem fint inn. Hadde solen lyst opp alt i bildet, ville stemningen i bildet vært en annen.


Vi gjør en øvelse til. Finn frem tre av dine favorittbilder. Hvordan er lyset brukt på disse bildene? Jeg tipper av lyset er et sentralt element for at nettopp disse bildene er blant dine favoritter. Om ikke, kunne lyset vært annerledes for at bildene skal fremstå som enda bedre? Refleksjon rundt egne bilder er viktig for at du skal bli en bedre fotograf.


2 - Hva gjør lyset for deg?
Du kan benytte lyset for å få frem ulike effekter i et bilde. Bruk f.eks. lyset til å skape struktur og til å få frem formene i et objekt (se bildet under). Bruk det til å skape dybde i bildet, lede oppmerksomheten mot hovedmotivet, skape den rette stemningen, få frem dramatikk, mykhet, kontraster, etc.

Ønsker du deg et flatt og kjedelig bilde, da kan lyset hjelpe deg med det også. Med det mener jeg at dersom du ikke er bevisst lyset, kan det være at du får en uønsket stor andel av kjedelige bilder. Eksempel på dårlig, flatt og uheldig lys, er om du bruker kameraets innebygde blits når du tar portrettfoto. Dette er ofte en sikker måte å ødelegge et bilde på.

Fototips A - 19 - 02 - struktur

Her ventet jeg til solen var langt nede mot horisonten slik at strukturen i sanden kom tydelig frem.


3 - Lysets retning
Hvor lyset kommer fra har betydning. F.eks. vil sidelys som oftest gi deg mer struktur og form på motivet ditt. Motlys kan gi spennende silhuetter og gjennom det spennende former, mens frontbelysning ofte kan gjøre motivet litt flatt og kjedelig.

For å illustrere hvor stor betydning lysets retning har på stemningen i et bilde, kan du utføre følgende treningsoppgave:

• Plassér en appelsin - eller en annen gjenstand - på et bord
• Sett kameraet på stativ (eller legg det på bordet), slik at alle bilder blir eksponert fra samme vinkel og du kan benytte deg av lang lukkertid
• Innstill programhjulet til M (Manuell modus), da kameraets automatiske lysmåler fort kan bli lurt dersom du har den i f.eks. S/Tv modus. Lukkertid er avhengig av styrken på lyset ditt, så forsøk deg frem. Jeg brukt ca 1 sekund lukkertid eksempelet under, blender f/11 og ISO 400.
• Vha autofokus stiller du skarpt på appelsinen. Slå deretter objektivet over til M - manuell fokusering, så slipper du å fokusere på nytt mellom hvert bilde.
• Har du trådutløser bruker du denne. Dette fordi du har lang lukkertid og må unngå å skape uklare bilder ved å berøre kameraet.
• Belys gjenstanden din fra ulike vinkler - og med ulik avstand mellom ditt motiv og lyskilden (jeg brukte en liten lommelykt som lyskilde). På noen av bildene kan du også forsøke deg med en reflektor for å lette skyggene på motsatt side av der du har lyskilden din (en reflektor kan f.eks. være et hvitt A4 ark eller en papplate kledd med sølvpapir). Antagelig må du holde reflektoren veldig nært gjenstanden din for at den skal gi ønsket effekt.
• La det var noenlunde mørkt i rommet, slik at det i all hovedsak er din kontrollerte lyskilde som belyser motivet.
• Velg en mørk bakgrunn - f.eks. et svart håndkle, da dette bedre vil få frem hvilke effekt din ene lyskilde gir på din gjenstand.


Hvilket lys fremstiller motivet på best mulige måte - hvilket bilde liker du best - hvilket bilde er mest spennende - annerledes - kreativt - hvilket bilde ser du strukturen best, og hvor er strukturen fullstendig borte - og hvilke bilder vil du forkaste? Bruk litt tid på å reflektere hva denne treningsoppgaven ga deg av kunnskap - og hvordan du kan overføre dette til de motiver som ligger ditt hjertet nærmest.

Når du er blitt trygg på å belyse appelsiner og andre stillebensmotiver - kan du f.eks. forsøke deg med mennesker og portrettfotografering, det er da det begynner å bli spennende!

Fototips A - 19 - 03 - Appelsin - øvelse

Mine appelsinbilder som beskrevet over. Ingen av enkeltbildene er gode, men jeg synes det fungerer som et godt eksempel på hva lyset kan gjøre med et motiv.


4 - Hardt og mykt lys
Lyset kan både være hardt og mykt. Lyset fra en blits eller fra solen fra en skyfri himmel er eksempler på hardt lys. Bruk av softboks eller paraply sammen med din eksterne blits, eller lys fra en overskyet himmel er eksempler på mykt lys. Hardt lys får man når lyskilden er mindre enn det du fotograferer.

Har du ekstern blits, men ikke tilgang til en softboks/paraply, kan alternativet være å rette blitsen mot en hvit vegg eller tak, og belyse motivet ditt indirekte. Et type mykt lys jeg selv liker meget godt er lyset fra et vindu. Dette passer f.eks. godt til portretter innendørs og stilleben. Profesjonelle naturfotografer tar sine bilder like før soloppgang eller like etter solnedgang, da mener de lyset er på sitt beste.

I de fleste tilfeller vil bruk av mykt lys gi deg de beste bildene. Men som alltid, ingen regel uten unntak - se bildet av skater'en under.

Fototips A - 19 - 04 - skygger

Her har jeg bevisst benyttet det harde lyset for å få en tydelige skygge på veggen.


Fototips A - 19 - 05 - portrettfoto inne

Ønsker du å ta portrettfoto, men lyset ute er for hardt, kan du enten trekke inn i skyggen eller innendørs - slik jeg gjorde på dette bildet, der modellen belyses vha lyset fra et vindu.


5 - Kaldt eller varmt lys
Lys har en fargetemperatur. Fargetemperaturen fra solen varierer ila dagen, fra varm belysning i en soloppgang til kjøligere belysning utover dagen. Fargetemperatur måles i Kelvin. En soloppgang er rundt 3000 Kelvin, mens vanlig dagslys er ca 5600 Kelvin.

Hvitbalansen er den funksjonen der du kan justere fargetemperaturen i ditt kamera. De fleste har sitt speilreflekskamera innstil på AWB, som betyr AutomatiskHvitBalanse. Som oftest klarer kameraet å innstille til riktig fargetemperatur. I de tilfeller det ikke gjør det, kan du manuelt sette hvitbalansen. At du kan overstyre hvitbalansen betyr også at du kan kontrollere fremtoningen av bildet i større grad. Bruk f.eks. dette til å skape et varmere bilde enn det de naturlige lysforholdene tilsier. Dette gjør du f.eks. ved å sette opp Kelvintemperaturen.

Her er noen eksempelverdier på naturlig lys i ulike situasjoner:
Like før soloppgang - ca 3500k
Like etter solnedgang - ca 3500k
Månebelysning - ca 4100k
Dagslys, sol - ca 5600k
Dagslys, lettskyet - ca 6500k
Dagslys, overskyet - ca 7000k
Dagslys, tett skydekke - ca 7500k


Fototips A - 19 - 06 - 5500 Kelvin


Fototips A - 19 - 07 - 3500 Kelvin

Et eksempel på hva Kelvininnstillingen kan gjøre med uttrykket i et bilde. Det første bildet har en Kelvin på 5500 (valgt av kameraet), det andre 3500 (innstilt av meg).


6 - Ulike typer naturlig lys
Vi har kun en naturlig lyskilde på jorden (solen), men lyset fra den kommer i ulike utgaver. I tillegg til direkte sol fra blå himmel har vi lys på dager med tåke og dis, skyer i ulike "tykkelser", indirekte sollys (dvs. at lyset reflekterer fra noe, f.eks. fra månen), før soloppgang og etter solnedgang. Tiden etter solnedgang betegnes ofte som "blåtimen" - vi kan da kan oppleve å få bilder med et blått preg over seg (se under). Tiden like før solnedgang betegnes gjerne som "den gylne time" pga det varme lyset fra solen.

Lyset kommer i ulike former, styrke og farger. Tenk gjennom hva som best vil fremheve de motiver du ønsker å fotografere. Endring av lyset gir endret stemning!

Fototips A - 19 - 08 - blåtimen

Tiden rett etter solnedgang kalles gjerne "blåtimen" - du ser her hvorfor.


7 - Lyset endrer seg
I tillegg til at lyset endrer seg naturlig ila et døgn, kan du oppleve dager der lyset endrer seg mange ganger ila kort tid. For leden dag satt jeg i et møte. Møtet varte en time, og i løpet av den tiden endret lyset karakter flere ganger. Mens de andre møtedeltakerne diskuterte viktige saker, falt jeg hen i mine egne tanker og gjorde mine vurdering om hvilke motiv som hadde passet best i de ulike "lystypene".

Moralen er; har du funnet et flott motiv ute i naturen (eller andre steder), gjelder det å også finne det rette lyset. Det kan komme ila noen minutter, eller du må vente i flere dager/uker.

Fototips A - 19 - 09 - trollskogen

Lyset var i stadig endring denne dagen - jeg tok flere bilder mens jeg observerte endringene - til slutt fikk jeg en lyssituasjon jeg var tilfreds med.


8 - Utfyllingslys
Noen ganger strekker ikke den naturlige belysningen til, og du må hjelpe til for at det perfekte lys skal forme ditt motiv. Det kan være i tilfeller der det naturlige lyset er for svakt (se bildet under), eller situasjoner der du ønsker å tilføre lys i skyggepartier.

Det er to hovedmetoder som da kan benyttes. Bruk en annen direkte lyskilde, f.eks. en blits eller lommelykt, eller bruk en reflektor for å reflektere lyset fra hovedlyskilden din. Som jeg nevnte under Tips 4 liker jeg veldig godt det myke lyset fra et vindu, både når jeg tar portretter og stilleben. Ofte velger jeg å kombinere dette med en reflektor for å lette skyggepartiene.

Har du ikke tilgang til verken utfyllingslys eller reflektor, er mitt tips at du eksponerer etter høylysene. Dvs. at de lyse områdene i motivet blir korrekt belyst, noe jeg synes er bedre enn at de blir kraftig overeksponert. Så får du heller leve med at du kan miste noen detaljer i skyggepartiene.

Fototips A - 19 - 10 - utfyllingslys Herdla

Månen lyste opp gressletten, men var ikke kraftig nok til å få tilstrekkelig lys på treet til venstre. Jeg brukte derfor en blits (med grønt folie) for å få frem tilstrekkelig detaljer i treet.


9 - Ta bilder i svart/hvitt
Å fotografere bilder i svart/hvitt er noe annerledes i fht å ta fargebilder. Ikke bare fordi fargene er trukket ut, men også fordi lyset "opptrer" på en annen måte - i tillegg til at struktur og former får økt betydning for opplevelsen av bildet. Det første fotokurset jeg tok startet med at vi kun fikk fotografere i svart/hvitt. Det handlet om å lære å se og kontrollere lyset, og "feil lysbehandling" avsløres lettere i et svart/hvitt bilder.

For å trene ditt sinn og syn kan en god øvelse være å "tenke" i svart/hvitt - mens du går i byen, på fjellet eller andre steder. Du vil se og oppdage lyset på en annen måte. Innstill ditt kamera til å ta bilder i svart/hvitt slik at du ser resultatet underveis. Men vær obs - har du først tatt et bilde i svart/hvitt, kan du ikke finne frem fargene i ettertid. Såfremt du ikke tar bilder i raw format, da vil filen bevare alle data uavhengig av hvilke innstillinger du har gjort i kameraet, også fargene.

Fototips A - 19 - 11 - svart hvitt

Denne dagen tenkte jeg i svart/hvitt på min fototur, dvs. at jeg så etter motiver jeg mente gjorde seg best uten farger.


10 - Silhuetter
En morsom fotosjanger er silhuetter. Her er det formen som er hovedmotivet, og lysretningen er bakfra. Å få frem silhuetter er relativt enkelt - den største utfordringen er kanskje å finne interessante motiver/former.

Du kan lage denne type bilder både i studio (f.eks. hjemme foran et vindu) og ute i det fri. Direkte sollys er en vakker lyskilde i denne sammenheng. Merk at bakgrunnen må være minst tre blendertrinn lysere enn motivet for at du skal få silhuetteffekt.

Fototips A - 19 - 12 - silhuett

Et kjærestepar i lett silhuettflørt!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.