Fototips
Det er tre funksjoner som har betydning for eksponeringen av bildet. Disse er Lukker, Blender og ISO. Har du ditt kamera i modus "full automatikk", vil kameraet fastsette de ulike verdiene. Imidlertid bør du ta kontrollen og fortelle kameraet hvilke verdier som skal benyttes. Men husk, for at bildet skal bli riktig belyst må de stå i forhold til hverandre.

Fototips 4 - sammenheng mellom lukker, blender og ISO

Det er tre funksjoner som har betydning for eksponeringen av bildet. Disse er Lukker, Blender og ISO. Har du ditt kamera i modus "full automatikk", vil kameraet fastsette de ulike verdiene. Imidlertid bør du ta kontrollen og fortelle kameraet hvilke verdier som skal benyttes. Men husk, for at bildet skal bli riktig belyst må de stå i forhold til hverandre.

I "Fototips 5, 6 og 7" går jeg mer i dybden på disse funksjonene. Artikkelen du nå leser har til hensikt å vise deg sammenhengen mellom dem - da de er helt avhengig av hverandre. Jeg foreslår at du leser denne artikkelen først, deretter de tre andre, før du igjen går tilbake her.

Dersom du innstiller programhjulet på ditt speilreflekskamera til "Grønt valg/grønn firkant" eller "P", vil kameraet 100 % bestemme hvordan bildet skal eksponeres. For at du skal utnytte fordelene ved et speilreflekskamera, bør du i stedet benytte modusene S/Tv eller A/Av (du kan lese mer om dette i de nevnte artikler).


Fototips A - 04 - Programhjulet

Viser Programhjulet på et Nikonkamera


Ønsker du å ta mer kontroll over situasjonen, innstiller du programhjulet til f.eks. lukkermodus (S eller Tv). Det betyr at det er du som bestemmer hvilken lukker kameraet skal benytte, mens kameraet automatisk vil innstille blender (og ISO, dersom du har den på "Auto ISO"). I "Fototips 5 og 6" får du vite mer om i hvilke situasjoner du kan bruke lukker- eller blendermodus, herunder hvilke verdier.

Som illustrasjonen under viser må Lukker, Blender og ISO stå i forhold til hverandre. Det er når de tre innstillingene er i balanse, at motivet eksponeres korrekt lysmessig. Med unntak av Manuell modus, vil kameraet i alle andre modus sørge for at den balansen er tilstede.


Fototips A - 04 - Illustrasjon

Lukker, Blender og ISO skal i utgangspunktet være i balanse


La oss ta et tenkt bilde! Kameraet forteller deg at et gitt motiv vil bli korrekt eksponert ved lukker 1/25 sekund, blender f/8,0 og ISO 100. Vit da at en rekke andre kombinasjoner også vil kunne eksponere dette bildet korrekt - dvs. slippe korrekt mengde (like mye lys) inn til sensoren - som de nevnte verdier.

Her er noen få eksempler:
• 1/50 sekund, blender f/5,6, ISO 100
• 1/13 sekund, blender f/11, ISO 100
• 1/200 sekund, blender f/11, ISO 1600


De tre bildene under viser dette i praksis. Bildene er tilsynelatende helt like, men innstillingene jeg har brukt er helt forskjellig. Med bakgrunn i at dette er et enkelt motiv som hverken krever dybdeskarphet, frysing av noe som beveger seg eller annet, er det svært mange kombinasjoner som vil gi samme resultat - uten at du ser noen forskjell på bildene.


Fototips A - 04 - 200 - 3,2 - 6400

Lukker 1/200 sekund, blender f/3,2, ISO 6400


Fototips A - 04 - 30 - 8,0 - 6400

Lukker 1/30 sekund, blender f/8,0, ISO 6400


Fototips A - 04 - 40 - 2,8 - 1000

Lukker 1/40 sekund, blender f/2,2, ISO 1000


Hvorfor er dette nyttig kunnskap for deg? Vel, les Fototips 5, 6 og 7 - da vil du forstå mer. Og når du har gjort det, så kan du teste det selv vha følgende lille øvelse. Legg en appelsin på et bord, sett kameraet i blendermodus (A/Av) og sett blender til 5,6, sett ISO til 100. Rett kameraet mot appelsinen og trykk utløserknappen halvveis ned - hva viser lukkeren? Lukkeren er det tallet du ser nederst til venstre i søkeren, eller du kan ta et bilde å lese det av etterpå. Noter deg hva lukkeren er (f.eks. 1/25 sekund). Øk nå ISO til 200 (altså en dobling), ta et nytt bilde. Lukkeren skal nå halvere seg (i mitt talleksempel blir det 1/50 sekund). Igjen dobler du ISO verdien (nå til 400) - ta et nytt bilde og sjekk verdien på lukkeren (for meg blir det 1/100 sekund), etc.

Du kan også leke deg med de tre dimensjonene på denne lenken - den illustrerer godt hva dette betyr i praksis.

Du har nå sett at dersom du endrer en verdi, så vil kameraet endre en annen, slik at bildet blir korrekt eksponert. Ganske så flott, ikke sant!

Jeg har i denne artikkelen benyttet begrepet "riktig belyst" - med dette mener jeg at bildet hverken er over- eller undereksponert (sluppet inn for mye eller lite lys til bildesensoren). Begrepet "riktig belyst" slik jeg bruker det her, gir dog ikke fasitsvaret mht hvordan et bilde skal belyses. Du kan ta mange veldige gode bilder ved nettopp å over- eller undereksponere bildet. Dette kan du lese mer om her. Innstillingen vi da benytter er "M" (manuell) på programhjulet. Den samme effekten kan du oppnå ved å benytte eksponeringskompensasjon, her kan du lese mer om det.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.