Fototips
"Alle" har en mobil det er mulig å fotografere med, og for mange er dette eneste kamera man benytter. Mobilkamera har noen begrensninger i fht et kompaktkamera, men den har også muligheter et vanlig kamera ikke har, f.eks. tilgang til ulike fotoapper.

Fototips 21 - trenger jeg eget kamera når jeg har mobil?

"Alle" har en mobil det er mulig å fotografere med, og for mange er dette eneste kamera man benytter. Mobilkamera har noen begrensninger i fht et kompaktkamera, men den har også muligheter et vanlig kamera ikke har, f.eks. tilgang til ulike fotoapper.


1 - fra fotoapparat til mobilkamera
Det er en rivende utvikling innen mobilteknologi. Produsentene kommer stadig med nye modeller, der den ene overgår den andre. Jeg har i dag (2015) en iPhone6, min forrige var iPhone4. Kvalitetsforskjellen på bildene er stor, på tre år har den gått fra dårlig til greit nok. Når jeg oppdaterer denne artikkelen i 2018 håper jeg å kunne skrive fra "greit nok til meget god". Utviklingen går svært hurtig! Under ser du et bilde jeg har tatt med iPhone4 og med iPhone6. Jeg har satt inn et forstørret utsnitt, slik at du lettere kan se de store kvalitetsforskjellene.


Fototips A - 21 - 01 A - Sammenligning 4 og 6

Sammenligning av iPhone 4 og 6. Legg merke til det hvor tydelig du ser kornene
i bildet til venstre, sjekk spesielt utsnitt av skyen.Etter hvert som kvalitetsforskjellene blir mindre mellom et «ekte kamera» og et mobilkamera, er behovet for alltid å ha med et eget kamera redusert. Etter jeg oppgraderte til iPhone6, er dette i økende grad blitt "mitt daglige kamera". Argumentene for økt bruk av mobil er i sterk vekst, og stadig flere bruker mobilen som sitt eneste kamera. Det er interessant at de mest brukte kamera på Flickr er mobilkamera.


Fototips A - 21 - 01 B - Flickr

Mobilkamera er de mest brukte kamera på Flickr.


2 – fordeler mobil- vs kompaktkamera
Selv om kompaktkamera er overlegent i kvalitet, kan det se ut for at mobilens store fordeler gjør den til vinner av folkets pris. Undersøkelser er rimelig entydig i sine konklusjoner, tall fra Elektronikkbransjen.no likeså. I inneværende år (2015) vil det bli solgt rundt 50.000 kompaktkamera i Norge, mot 450.000 i 2008. Noe som tydelig gir uttrykk for våre endrede vaner. I samme periode ble det solgt omtrent lik andel av mobil/smarttelefon, hhv 2,3 og 2,1 mill. Mao skifter vi nordmenn mobil ofte, faktisk annet hvert år.

Mobilens åpenbare store fordel er at du alltid har den med, og «alltid har den i hånden». Det er kort vei fra tanke til handling om du ønsker å knipse et bilde. For omgivelsene føles det naturlig at du fikser frem mobilen og trykker av, mobilknipsing er blitt allment akseptert. Dette gir deg flere gode portrettmuligheter og foto av øyeblikkssituasjoner (på engelsk kalles det "candid photo").


Fototips A - 21 - 02 - Soloppgang Oslofjorden

Soloppgang over Oslofjorden. Vakkert, heldigvis hadde jeg med min smarttelefon.


Har du en smarttelefon er det enkelt å legge bildene ut på sosiale medier (Instagram, facebook, etc.), det er kun et tastetrykk eller to som skal til før bildet ditt ligger tilgjengelig for hele verden. Avanserte kompaktkamera kan også ha denne funksjonen, men her er det både mer kostbart og tungvindt.

Det bringer meg da over til en annen fordel - nemlig pris. Mobilkamera har du antageligvis allerede. Skal du forsvare å ha et eget kompaktkamera, bør det være betydelig bedre enn kameraet til mobilen. Kanskje også bedre enn ditt neste mobilkamera (ref. at vi bytter mobil hyppig). Det medfører i så tilfelle en investering på minimum 3 - 4.000 kroner.

Andre fordeler er at mobilen er liten og lett i vekt, den har stor lagringskapasitet og tar direkte sikkerhetskopi om du ønsker det. Den er enkel å lade og har du glemt lader kan du ofte låne fra en venn. Dernest får du mulighet å benytte et "uendelig" antall fotoapper (se kap. 6).

Det å fotografere med mobil er ikke lenger forbeholdt den glade og "enkle" amatør, i dag brukes mobilkamera også av profesjonelle fotografer. Jeg har sett flere utstillinger kun basert på mobilbilder.


3 – ulemper mobil- vs kompaktkamera
Et godt kompaktkamera er fortsatt overlegen i kvalitet i fht en mobil. Er kvaliteten på bildet viktig for deg er kanskje kompaktkamera (eller systemkamera) det du bør velge? I lang tid har antall megapixler (MP) vært en rettesnor mht hvor god kvalitet det er på mobilbildene. For noen år siden var det vanlig med 2 MP (det samme jeg hadde på mitt kompaktkamera kjøpt i 1999), i dag finnes mobilkamera med 20 MP og mer.

Men MP alene gir ikke hele sannheten mht kvalitet, det er flere faktorer som påvirker. Størrelsen på billedbrikken er en av dem som har stor betydning – her gjelder "jo større jo bedre". De fleste mobilkamera har en svært liten billedbrikke. I bilder tatt i vanlig dagslys merkes ikke dette så godt, men straks lyset er svakt vil du se tydelige forskjeller. På bilder som er eksponert med et middels godt kompaktkamera er det fullt mulig å forstørre opp bildet til stort format, eller bare forstørre et utsnitt av bildet. De fleste av dagens mobilkamera vil nok ikke gi et like godt resultat.


Fototips A - 21 - 03 A - Sammeligning i dagslys

Det øverste bilde er iPhone6, det nederste er et kompaktkamera. Det er ingen
synlig forskjell på disse bildene - som er tatt i dagslys.Fototips A - 21 - 03 B - Sammenligning mørke

Det øverste bilde er iPhone6, det nederste er et kompaktkamera. Ta en ekstra
titt på himmelen i det øverste bildet, her er det tydelige korn i iPhonebildet.
Dette pga den lille sensoren.Zoomfunksjonen til mobilkameraene er en annen svakhet. Kompaktkameraet sin zoom er optisk, hvilket betyr at det er en fysisk mekanisk innretning der linseelementene i objektivet beveges i fht hverandre. Mobilkamera har en digital zoom. Enkelt sagt er dette en ren forstørrelse av bildet. Den samme type forstørrelse du kan gjøre i et fotoprogram, eller tilsvarende når du zoomer inn på bildet på LCD skjermen etter at det er tatt. En digital zoom vil gi synlige kvalitetstap i fht en optisk zoom. I bildet under ser du dette i praksis. Bildet til venstre er tatt med en iPhone6 på maks zoom, det til høyre er fra et kompaktkamera på maks zoom. Se hvordan detaljene hviskes ut i bildet til venstre. Er det mulig bør du derfor unngå å zoome med mobilen. Gå i stedet nærmere motivet.


Fototips A - 21 - 03 C - Sammenligning zoom 6 og kompakt

Legg bl.a. merke til detaljene i taksteinene. Til høye er de tydelige (kompaktkamera), mens mobilen ikke gjengir dette særlig godt.


En tredje vesentlig ulempe med mobilkamera er blitsen. Denne er svak og gir heller ikke særlig vakkert lys. I tillegg kommer belysningen direkte forfra, en lysretning som ikke mange motiver kler. Forsøk dette selv. Ta bilde av en person (bare ansiktet) med blits - gjør dette i mørke omgivelser slik at det er blitsen som blir hovedlyset. Deretter tar du bilde av samme person i vanlig dagslys, gjerne med sidelys fra et vindu (men ikke direkte solskinn). Sammenlign bildene og legg merke til den store forskjellen lyset utgjør.


Fototips A - 21 - 03 D - Sammeligning blits og uten

Ikke bruk mobilens innebygde blits ved portrettfotografering. Bildet til venstre er med blits, det til høyre er belyst med lyset fra et vindu på dagtid.


Blitsen til et kompaktkamera er dessverre ikke spesielt bedre. Den er litt kraftigere, men også her er lysets retning direkte på motivet.

Dernest vil de fleste gode kompaktkamera ha en rekke ulike innstillinger du ikke finner på dagens mobilkamera. Det handler bl.a. om manuell innstilling av ISO, mulighetene for manuell innstiling av lukker og blender, kunne ta bilder i raw, manuell innstiling av hvitbalanse, m.fl. Er du av typen som liker å ta bilder på 100 % automatikk vil ikke dette ha betydning for deg. Ønsker du imidlertid å eksperimentere for å lage enda bedre bilder, vil et godt kompaktkamera kunne gi deg spennende muligheter.

De siste ulemper jeg vil nevne handler om hastighet. Liker du å ta actionbilder (f.eks. sport, barn i aktivitet, hund som leker, mv) vil du kunne ha stor nytte av å ta mange bilder i sekundet - denne funksjonen mangler på de fleste mobilkamera. Dernest har du kanskje opplevd at autofokushastigheten er treg på din mobil. I mange situasjoner har ikke dette betydning, som f.eks. når du tar bilder av "døde ting", som natur, blomster, etc. Tar du bilder av mennesker kan det imidlertid være til plage for både fotograf og "modell. Hvem har ikke både hørt og kanskje selv sagt - "hold det smilet, bare litt til, jeg er straaaaaks klar - der tror jeg at jeg fikk det". Du kan fort miste modellens spontane uttrykk og velvillighet om det tar for lang tid å fokusere.


4 - fordeler og ulemper satt opp mot hverandre
Oppstilling under viser styrker og svakheter med mobil- og kompaktkamera. Vurderingen er ikke vitenskapelig, den baserer seg på min og noen andre entusiaster sin vurdering og opplevelser. Du vektlegger kanskje de ulike momentene annerledes?


Fototips A - 21 - 04 - Tabell

.


De mange modeller og kvalitetsforskjeller i mobilverden, samt våre ulike preferanser, gjør det vanskelig å lage en objektiv sammenligning. Det du ser over er således kun retningsgivende. En eldre mobil av dyr kvalitet kan være dårligere enn et helt nytt billig kompakt, og motsatt – en ny mobil kan være betydelig bedre enn ditt 10 år gamle svært dyre kompaktkamera.


5 - Her følger noen tips som kan gjøre dine mobilbilder bedre.

A – komposisjon
Enkelt sagt handler komposisjon om hvordan du vil at bildet skal fremstå. Det er ikke mye som skal til for at du løfter bildet fra "greit nok" til "det var bra". Ofte gir enkle bilder stor suksess. Det betyr bl.a. at gjenstander som er med i bildet bør ha betydning for bildets historie - alt annet bør utelates. En grein fra et tre som vokser ut av modellens hode vil antagelig ikke gjøre bildet bedre. Flytt i stedet deg eller modellen til siden for å unngå greinen. Se også om det er mulig å finne en nøytral bakgrunn som ikke stjeler oppmerksomhet.


Fototips A - 21 - 05 A - Portrett - tre og bosspann

Ved portrettfotografering bør du ta en ekstra sjekk på omgivelsene. Det er sjeldent et søppelspann løfter bildet, ei heller et tre som vokser ut av modellens hode.


... og når jeg først plukker fra hverandre mitt eget bilde, vær oppmerksom på at lyse flekker tiltrekker seg oppmerksomhet. Se på bildet over, og den lyse flekken på øvre høyre side. Når du først har lagt merke til den, er det vanskelig å overse den selv om du forsøker og bare fokusere på modellen.

Ofte bør du bevege deg nærmere motivet enn det du først hadde tenkt. Alt for mange bilder er tatt på for lang avstand. Men husk - ikke bruk zoomfunksjonen på din mobil, den gir for dårlig kvalitet i bildet. Ta i stedet beina fatt. Ønsker du å lese mer om komposisjon, finner du en utvidet artikkel her.


B – lys
Det er lyset som skaper bildene. Frontbelysning, slik som blitsen gir, gjør de fleste motiver mindre tiltrekkende. Bruk derfor naturlig lys så mye som mulig. Portrettfoto i direkte sollys er heller ikke "en vinner", da det får modellen til å myse, samtidig som harde skygger kan ødelegge bildet. Ønsker du å ta flotte portretter gjøres det best i overskyet vær, når lyset er bløtt og fint.


Fototips A - 21 - 05 B - Godt lys på strand

Sol egner seg ikke til portrettfoto, med på en strand kan det gi flotte bilder


Tar du bilder under dårlige lysforhold er det viktig at du fokuserer på å holde mobilen i ro. Støtt den gjerne mot noe, og finn teknikker slik at den holdes helt stille. Hold den med begge hender, mens du støtter armene på en kant. Det skal ikke mye bevegelse til før et bilde blir uklart. På mange mobiler kan du bruke volumknappen som utløser, det kan ofte være et bedre valg enn å trykke på utløserknappen du finner på skjermen. Når bildet er tatt, zoom inn på skjermen for å se om bildet er klart. Om ikke, ta bilde på nytt. Men ikke slett bilder fra mobilen før du har sett dem i stor størrelse, f.eks. på en dataskjerm.


C – vær bevisst
Den uheldige siden med at det er gratis å ta bilder, er at mange litt for ubevisst bare fyrer av bilde etter bilde, og satser på at minst ett av dem blir god. Mitt tips er at du primært gjør motsatt, vær bevisst når du fotograferer og ikke stol på flaks. Tenk gjennom situasjonen, herunder komposisjon og lys, hvordan vil du at det endelige bilde skal se ut? Ta gjerne flere bilder, men vær bevisst de bilder du tar. Dette gjelder om du er på ferietur til Roma, på søndagstur med hunden eller om du tar bilde av en blomsterbukett i stuen. Bruk noen ekstra sekunder eller minutter på å tenke gjennom hvordan du vil at bilde skal fremstå. Ofte er det bedre med ett virkelig bra bilde enn 10 middelmådige.

I noen situasjoner tilsier motiv at det er mest fornuftig å knipse i vei. Situasjonen i bildet du ser under fotograferte jeg rundt 30 ganger tett etter hverandre. Målet mitt var å fryse foten, og få bakken til å fremstå uklar/blurry. Kanskje et litt intetsigende bilde vil du si, og du har antagelig rett i det:-) Men jeg var bevisst hva jeg ønsket å oppnå, og var både glad for at det er gratis å fotografere og for at jeg fikk til det jeg forsøkte på.


Fototips A - 21 - 05 C - Leke med kameraet

Noe ganger er det kjekt å leke seg med kameraet, for å se hva du kan få ut av det.


Har du en iOS mobil kan du laste ned appen 1-hour Photo. Denne app'en gjør at det tar en time fra du eksponerer bildet til du kan se det. Litt som i gamle dager - du får ikke se bildet før det er fremkalt. Naturligvis ligger det mye gimmick i dette, men ved å bruke den tvinges du samtidig til å være mer bevisst de bilder du tar.


6 – apper til din mobil
Fotoapper er en av de store fordelene med mobilkamera fremfor vanlige kamera. Det finnes et utall av app'er, og stadig flere kommer - noe mer nyttig enn andre. Det store antallet gjør det vanskelig å gi en komplett oversikt. De jeg har listet opp under er noen av dem jeg selv benytter.

Jeg har valgt å dele app'ene inn i tre kategorier, (A) Hjelp til opptak, (B) Kamerafunksjoner og (C) Bildebehandling. Flere av dem under kategori B og C overlapper hverandre, du trenger derfor ikke laste ned alle - start gjerne med en eller to stk. Noen av dem er gratis, mens andre koster opp mot 50 kroner. Gratisapper har ofte et preg av reklamefinansiering. I lengden kan det være litt irriterende å utsettes for dette, mine favoritter er derfor blant dem du må betale for.

Skal jeg legge til spesialeffekter på et bilde, liker jeg å gjøre det etter at bildet er tatt. Noen app'er er bygget slik at når du fotograferer med f.eks. en filtereffekt, vil denne brukes direkte i originalbildet. Oppdager du i etterkant at effekten var dårlig, kan det ikke tilbakestilles. En annen ulempe er at noen app'er reduserer billedstørrelsen når den benyttes med effekter direkte i fotograferingen, dette kan få betydning mht hvor store bilder du kan skrive ut.


A - Hjelp til opptak (benyttes til å planlegge bildet)

The Photographers Ephemeris (TPE)! Den hjelper deg å planlegge utendørs fotografering i naturlig lys. Den inneholder bl.a. en sol- og månekalkulator, og kan angi hvor disse befinner seg på et hvilket som helst tidspunkt, hvor som helst i verden.

Photography Tips and Tricks! Det finnes mange app'er der du kan få tips om fotografering, dette er en av dem jeg selv liker godt.

Flo og Fjære! Liker du å ta naturbilder ved kysten er denne app'en nyttig å ha. I tillegg til å vise flo og fjære på ditt hjemsted, gir den basic info om sol og månen.


B - Kamerafunksjoner (benyttes mens du tar bildet)

Camera 360! Den gjør det enklere å ta selvportrett, du får ulike kameramodeller og kan leke med en rekke ulike effekter (bl.a. tilt/shift).

Hipstamatic! En svært populær app, som forvandler din mobil til et analogt kamera. Du kan velge objektiv, film og blits.

ProCamera! Også en populær app (inneholder i tillegg meget gode redigeringsmuligheter). Under fotograferingen lar den deg styre både eksponering og hvitbalanse.

PRO HDR (High Dynamic Range)! Er det store kontraster i et motiv, vil et kamera ha problemer med å få frem detaljer både i de lyse og mørke områdene. Ved å benytte en HDR funksjon kan dette forholdet imøtegås. I bildet under ser du hvordan det fungerer i praksis, himmelen er omtrent likt eksponert i begge bildene, mens i bildet til høyre er det betydelig mer detaljer i skyggepartiene.

Slow Shutter Cam! Den lar deg skape lysspor og sløre ut vann i bevegelse.


Fototips A - 21 - 06 B - HDR

Bilde til høyre er HDR, mens det til venstre er et vanlig mobilbilde.


C - Bildebehandling (benyttes til å redigere bildet etter det er tatt)

Afterlight! Appen har svært mye funksjonalitet for billedredigering. Du kan beskjære bilder, justere lysstyrke og fargemetning, legge til filtre og rammer, mm. Appen har også en del kamerafunksjoner.

Camera+! Etterbehandlingen er meget enkelt, og den har en mengde ulike redigeringsverktøy.

Photoshop Express! En meget populær app, som lar deg gjøre det meste du har behov for innen bilderedigering. Du kan beskjære, rotere, endre farger, skarphet, kontrast, mv. Alt kan gjøres automatisk, eller du kan styre prosessen selv.

VSCOcam (Visual Supply Co)! Mange fotoentusiaster og bloggere sin favoritt når det kommer til bildebehandling. Appens styrke er de mange filtre som simulerer ulike filmtyper. Om du ikke er vant med å bruke app'er ville jeg ikke valgt denne som min første.

Snapseed! Mange redigeringsmuligheter, men spesielt god på antall filtre og mulighetene til å redigere styrken av disse. I bildet under ser du noen av de mange mange muligheter som finnes. Jeg ønsket å redigere bildet slik at det fremstod som "gammelt". Jeg la bl.a. til vignettering (mørke hjørner), trakk ut noe av fargene, la til støy og korn i bildet samt la på en litt sliten ramme.


Fototips A - 21 - 06 C - Redigert

Bilde til venstre er originalen, mens det til høyre er redigert i en bildebehandlingsapp


7 – rengjør frontlinsen ved behov
Mobilkameraets frontlinse er svært utsatt for ytre påkjenninger. Dette kan redusere linsens egenskaper, og i neste omgang gi deg redusert kvalitet på bildene. Mange av oss har mobilen liggende løs i en lomme eller veske - da uten noe form for beskyttelse. Når vi legger den fra oss er det gjerne med litt røff behandling, igjen med fare for at frontlinsen påføres skader. Antagelig har de fleste av oss mang en gang tatt direkte på linsen, gjerne med fettede fingre, fingre full i håndkrem eller andre uønskede remedier. Det sier seg selv at denne påkjenningen er uheldig, og vil påvirke kvaliteten på bildene.


Fototips A - 21 - 07 - Frukt

Antagelig vasker du frukten før du spiser den, husk også å rense linsen nå & da.


Sjekk bruksanvisning mht hvordan din mobil skal rengjøres (slik at ikke jeg blir ansvarlig om noe skulle gå gale). Det meste av elektronisk utstyr er sårbar for fukt, være derfor ytterst forsiktig med å spraye noen rengjøringsmidler direkte på enheten (om du må benytte væske, styr unna vanlige rengjøringsmidler). Jeg selv blåser først bort ev partikler fra linsen vha en blåsebelg. Deretter går jeg over med en myk lofri mikrofiberklut beregnet på kameralinser. Ved først å bruke blåsebelgen, unngår jeg at jeg skyver på partikler som kan skrape opp linsen. Dersom det er smuss på linsen jeg ikke får bort med en tørr klut, sprayer jeg litt linsevæske på et linsepapir og tørker forsiktig over. Ikke fall for fristelsen å bruke genseren din til å pusse frontlinsen, det kan fort skje at du skraper den opp pga det lille sandkornet som befant seg i stoffet på genseren din.

Et forebyggende tiltak vil være å benytte deksel på mobilen.


8 – sikkerhetskopi
Er du en av de mange som har mistet verdifulle bilder fordi du ikke hadde sikkerhetskopi? Om ikke så er du enten heldig eller flink mht rutinene dine. Jeg trodde selv jeg var på trygg grunn, men den gang ei. Jeg lærte på den tøffe måten, og har mistet ett år med mobilbilder - fordi jeg trodde jeg hadde rutinene på plass.

En mobil kan bli ødelagt, låse seg uten at du klarer åpne den igjen, du kan miste den eller få den frastjålet. Uansett årsak - det er utrolig kjedelig å miste bildene sine.

Det er flere måter å ta sikkerhetskopi på. Jeg har nå belte & bukseseler på, og tar kopi til både en sky og harddisk. Jeg har for øvrig to harddisker jeg bytter på, den ene oppbevares utenfor mitt eget hjem.


9 – etter at bildet er tatt
Hva gjør du med bildene dine? Mange lar dem bare ligge på mobilen, ev viser til andre ved gitte anledninger. Noe flytter dem over på et annet medium, lager et system og struktur, slik at det er enkelt å finne tilbake til et bestemt bilde. Har du kun noen titalls bilder er det enkelt å ha oversikt. Men har du flere hundre, kanskje tusenvis, kan du oppleve å lete lenge om ett gitt bilde skal søkes frem.

Noen poster bildene sine på facebook, Instagram og andre sosiale medier, mens andre velger å skrive ut sine bilder for å henge dem på veggen eller sette dem i et album. Fotobøker er en annen mulighet du kan benytte deg av. Flotte bøker som fremstiller bildene dine med profesjonelt resultat. Andre velger å bruke bildene i et "lysbildeshow", som de viser for familie og venner, gjerne tilsatt litt musikk.

Hva med å henge månedens bilde på kjøleskapdøren hjemme. Kanskje bilder av barn eller barnebarn, eller et bilde barna har tatt med din mobil. Både barn og voksne liker å se på bilder i papirform, enten det er i et album, bok eller på en vegg.

Poenget mitt er - la ikke bildene bli liggende bare på mobilen, gjør noe mer ut av dem, skap glede for deg selv og andre.


Fototips A - 21 - 09 - Collage

En collage av egne bilder kan gjøre seg på veggen?


10 – tilbehør til ditt mobilkamera
Det finnes diverse ekstrautstyr du kan anskaffe deg, både av nyttig og unyttig karakter. Jeg har allerede nevnt deksel for å beskytte kameraets frontlinse. En annen populær og mye omtalt gjenstand er selfie-stangen. Denne kan gjerne kombineres med en fjernutløser (har du iPhone kan du bruke øreproppene som snorutløser, trykk på "+" tegnet der mikrofonen sitter). Selfiestangen kan for øvrig brukes til andre motiver enn bare deg selv, f.eks. å strekke kameraet over en folkemengde.

Er det svak belysning blir lukkeren gjerne litt lang, da kan det vært greit at mobilen holdes helt stille når bildet tas. I fotobutikken eller på nettet kan du få kjøpt små hendige stativer til dette bruk. Nettet bogner også over av ulike type objektiver du kan feste til din mobil. Jeg har personlig ingen erfaring med disse, og tør derfor ikke gi noen anbefaling av noe slag.


Fototips A - 21 - 10 - mobilstativ

Stativ til mobiltelefon


Søker du på ebay vil du finne mye fornuftig og ufornuftig av ekstrautstyr, alt for å gjøre fotografering med mobil enda kjekkere:-)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.