Fototips
I del 3 kan du lese om lysmålingsmetode, driverinnstilling (som gir mulighet for å ta flere bilder i sekundet), autofokuspunkter og autofokusmetode.

Fototips 12 - flere interessante funksjoner (del 3)

I del 3 kan du lese om lysmålingsmetode, driverinnstilling (som gir mulighet for å ta flere bilder i sekundet), autofokuspunkter og autofokusmetode.


Lysmålingsmetode
Kameraets lysmåler har til oppgave å sørge for at ditt bilde verken fremstår for lyst eller mørkt. Det er i utgangspunktet tre metoder å velge mellom (Canon har fire), disse er:

1. Evaluerende måling - dette er den vanligste metoden å benytte, som fungerer fint i mange tilfeller. Den måler lyset i en rekke soner i det meste av bildeflaten, og regner så ut et gjennomsnitt.

2. Partiell måling, også kalt Stor spotmåling (spesielt for Canon) - lik som nr. 3, men denne metoden dekker rundt 9 % av motivet.

3. Spotmåling - metoden måler lyset i et svært begrenset område av motivet (2-3 %). Den kan være nyttig når du f.eks. tar bilder av personer i motlys.

4. Sentrumsdominert - måler lyset stort sett i senter av bildet. Dersom det er noen svært mørke eller lyse områder i ytterkant av bildet, kan denne metoden være fin å benytte.

Du finner funksjonen ved å trykke på lysmålerknappen (se bildet). Jeg selv benytter stort sett bare evaluerende og spotmåling.


Fototips A - 12 - lysmålersymbol

Lysmålerknappen


Fototips A - 12 - lysmåler - 4 stk

Slik ser de ulike symbolene ut, i samme rekkefølge som nevnt over


Driverinnstilling
Et lite betegnende navn på denne funksjonen synes jeg, men i mangel av et bedre uttrykk benytter jeg Canon sitt navn (har du en bedre betegnelse, så send meg den gjerne)

I alle tilfeller, det du styrer vha denne funksjonen er ...

• Ta enkeltbilder - den vanligste innstillingen (tar ett bilde for hver gang du trykker ned utløserknappen).

• Ta flere bilder i sekundet (seriebilder) - fin å benytte når du tar actionbilder, f.eks. av en hund som leker. Hvor mange bilder ditt kamera tar i sekundet kan du finne i bruksanvisningen, 3 - 5 er ganske vanlig. Bare hold utløserknappen nede og bildene vil tikke inn til sensoren

• Benytte selvutløser - når du selv vil være med på bildet eller når du skal ta bilde med lang lukkertid og ønsker å minimere alle rystelser i kameraet. Det er mest vanlig med 10 sekunder forsinkelse, men noen kamera har også 2 sekunder og/eller selvvalgt tid. Plasser kameraet på stativ (eller annet fast underlag), trykk utløserknappen halv ned slik at fokus settes, trykk helt ned og nedtellingen starter. Noen kamera har et lys eller lydsignal som øker i omfang når de 10 sekundene nærmer seg.

Under ser du symbolene for de ulike valgene.


Fototips A - 12 - driversymboler

Symbolene for driverinnstilling, bl.a. for enkeltbilde eller seriebilder (flere bilder i sekundet)


Autofokuspunkter
Mange ønsker at bildene skal være så skarpe som overhode mulig - er du en av dem må du kjenne til "Autofokuspunkter". Det finnes fire vanlige metoder, som alle har sine styrker og svakheter, disse fire er:

• Automatisk valg av fokuspunkt - dette er kameraet standardinnstilling, og i dette modus er det kameraet som bestemme hva som skal fokuseres skarpt. Fungerer fint i mange tilfeller, men det er jo ofte slik at ditt kamera ikke vet hva du ønsker skal fremstå som skarpt i et gitt motiv.

• Fokus i soner - her bestemmer du hvilken sone kameraet skal konsentrere seg om. Etter mitt skjønn er den bedre enn det første metoden, men jeg synes likevel ikke den er optimal. La oss si du tar portrettbilde av en person, med svært stor blender. Du ønsker gjerne at øynene skal fremstå som skarp, men ved dette valget har du ikke helt kontroll på hva kameraet tenker - kanskje nesetippen?

• Enkelt fokuspunkt - her er det kun ett enkelt fokuspunkt som styrer hvor skarpheten legges. Min absolutte favoritt som jeg bruker i alle tilfeller (med unntak av action- og dyrebilder). Du kan velge hvilket som helst av kameraets fokuspunkter til det aktive punktet (men vit at det midterste punktet er det raskeste og beste).

• Enkelt fokuspunkt med støttepunkter - her vil det aktive fokuspunktet du velger, få støtte fra de nærliggende punktene. Skulle ditt motiv bevege seg ut av ditt valgte fokuspunkt, så vil ett av de andre punktene ta over. Denne metoden passer veldig godt dersom du tar bilder av motiver som beveger seg raskt, som en fotballspiller, en hund som leker, en fugl i flukt, etc.

Illustrasjonen viser hvor man innstiller fokuspunkter på det aktuelle Canonkameraet (ta en titt i bruksanvisningen dersom du ikke finner ut av det). Trykk først inn knapp 1 (da ser du at fokuspunktene endres fra svart til rødt), deretter trykker du ned knapp 2 inntil ditt foretrukne valg kommer opp. Hvilket punkt/sone du ønsker kan styres av "navigasjonstastene" (eller om du har "joystick") bak på kameraet.


Fototips A - 12 - fokuspunkter

Illustrasjonen viser hvor man innstiller fokuspunkter på det aktuelle Canonkameraet


Dersom du tar en del actionbilder bør du sette deg inn i hva "sporingsfølsomhet" kan bety for deg. I ditt menysystem finner du (kanskje) en rekke ulike muligheter (kommer litt an på hvor avansert kamera du har).


Kontinuerlig autofokus
Ditt kamera er med høy sannsynlighet innstilt til One Shot mht autofokusmetode. I tillegg til dette valget har du også en mulighet til at kameraets autofokus automatisk fokuserer på et bevegelig motiv så lenge du holder knappen nede - denne funksjonen betegnes kontinuerlig autofokus. Den er ypperlig å bruke under actionfotografering når du tar mange bilder i sekundet.

Hos Canon heter funksjonen AI-Servo, på andre merker kan den hete C-AF eller AF-C.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jeg håper du fant nytte i noen av tipsene! Har du tips til meg, eller har kommentarer til noe av det jeg har skrevet, setter jeg stor pris på å høre fra deg. Gå inn på "Kontakt" eller trykk på facebook symbolet nederst på siden.