C215 - 2
C215 - 2

'
Kong Oscars gate (høyt oppe på en husvegg)

C215 - 2

'
Kong Oscars gate (høyt oppe på en husvegg)